Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu ev sahipliğinde 27-28 Haziran 2019’da İzmir’de düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme Merkezleri ve Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Koordinasyon ve İşbirliğini Geliştirme Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır.

Çalıştayın amaçları, sürekli değişen ihtiyaçları karşılayacak nitelikli insan kaynağını sağlayacak ve destekleyecek, sürekli eğitim alanında kurumsallaşmayı güçlendirecek politikalar geliştirme çalışmalarına ve bu alanda hizmet sunan kurum/kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini geliştirerek sürekli eğitim özelindeki ulusal ağı, Avrupa Birliği ağına bağlama çalışmalarına katkı vermek olarak belirlenmiştir.

Yaşar Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Sabah BALTA, İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir BÜDÜN ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Gelişme Bölüm Başkanı Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez HİDALGO tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan Çalıştay, yerli ve yabancı katılımcıların sunumları, panel oturumu ve çalışma gruplarıyla devam etmiştir.

Çalıştay’da Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı’nda görevli Uzman Yardımcısı Ekrem YAZICI tarafından bireylerin yaygın ve serbest öğrenmelerinin doğrulanması amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

110719-2

Hayat boyu öğrenme merkezleri ile sürekli eğitim merkezleri arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanabilmesi adına farklı kurumlarca düzenlenen belgelerin önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında değerlendirilmesi ve bunun için ortak bir dokümantasyon ve benzer belgelendirme süreçleri kurgulanması gerektiği dile getirilmiştir. Ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilik dokümanlarının yaygın eğitim programlarında da kullanılabileceği konusunda fikir birliğine varılmış ve eğitim merkezlerinin akreditasyonu yoluyla işbirliği ve koordinasyonun en üst düzeyde sağlanabileceği ortaya konulmuştur.

110719-3