Yeterlilik Kodu

TR00323311

Yeterlilik Adı
Dünya Dinleri Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
No Program Yeterlilikleri
1 Temel ilahiyat bilimleri ile dünya dinlerinin temel kavram ve sembolleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur ve alanıyla ilgili bilgi üretme yollarını açıklar.
1 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
2 İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
2 Dinlerinin kutsal metinleri ve sözlü gelenekleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 Alanında yapılan bilimsel araştırmaları ve alanı ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izler ve sorunların çözümünde kullanır.
3 Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
3 Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
4 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini, bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini dünya dinleri alanında kullanabilir. (yetkinlik)
5 Din, mezhep ve çağdaş dini akımları tanıyarak bunlar arasında karşılaştırmalar yapar.
6 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olur.
7 Disiplinler arasında çalışma becerisi edinir.
8 Dinin uzlaştırıcı niteliğinden yararlanarak, bir arada yaşama kültürünü geliştirir.
9 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olur.
10 İlahiyat bilimleri ve dünya dinleri alanında araştırmaları yapmak üzere temel kaynakları kullanabilecek düzeyde yabancı dil (İngilizce, Arapça ve klasik dil) bilgisine sahip olur.
11 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olur.
12 Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13 Bireysel ve mesleki anlamda görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olur.
14 Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemler doğrultusunda tutum geliştirir.
15 Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
16 Temel ilahiyat bilimleri ve dinlerle ilgili yeni çalışmaları ve diğer bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek literatür hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur.
17 Dinler arası ilişkilerin tarihini ve günümüzdeki dinler arası diyalog faaliyetlerini tanımlar ve değerlendirme yapar.
18 Dinlerin tarihi gelişimi ve temel inanç ilkelerini karşılaştırmalı olarak analiz eder.
Detaylı Bilgi
 • İlahiyat ve Dünya Dinleri alanında gerekli alt yapıya sahip olur, disiplinler arası bir yaklaşımla alanı ile ilgili bilgi üretir.
 • Ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşır.
 • Değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda dini meseleleri eleştirel bakışla ele alıp yorumlar ve dini konularda karşılaşılan problemlere çözüm üretir.
 • Bireysel ve mesleki anlamda görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olarak bir arada yaşama kültürünü geliştirir ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda dini rehberlik ve danışmanlık yapar.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dünya Dinleri alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
 • Dünya Dinleri programından mezun olanlar aldıkları lisans diploması ile, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevlerin ilgili sınavlarına başvuru hakkı elde etmekte; bunun yanında formasyon belgesi almaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni olarak görev talebinde bulunabilmektedirler.
 • Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.
Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Ankara Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır. 


Url
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Tematik AlanDin ve teoloji
DilTR
Sorumlu KurumAnkara Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnkara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Sorumlu Kurum URLhttps://www.ankara.edu.tr/
Bilgi Kaynağı-
Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü
 • Dünya Dinleri programından mezun olanlar aldıkları lisans diploması ile, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevlerin ilgili sınavlarına başvuru hakkı elde etmekte; bunun yanında formasyon belgesi almaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni olarak görev talebinde bulunabilmektedirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.
Geçerlilik Tarihi-
Giriş Şartı
 • Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.
Edinme Yolları
 • Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

  Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

  Puanlar  Notlar  Katsayılar

  90-100  AA   4,00
  85-89   B1   3,50
  80-84   B2   3,25
  75-79   B3   3,00
  70-74   C1   2,75
  65-69   C2   2,50
  60-64   C3   2,00
  50-59   F1   1,50
  49 ve aşağısı F2    0,00
  Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır.
  Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
 • Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00323311


Yeterlilik Adı
Dünya Dinleri Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
No Program Yeterlilikleri
1 Temel ilahiyat bilimleri ile dünya dinlerinin temel kavram ve sembolleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur ve alanıyla ilgili bilgi üretme yollarını açıklar.
1 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
2 İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
2 Dinlerinin kutsal metinleri ve sözlü gelenekleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 Alanında yapılan bilimsel araştırmaları ve alanı ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izler ve sorunların çözümünde kullanır.
3 Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
3 Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
4 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini, bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini dünya dinleri alanında kullanabilir. (yetkinlik)
5 Din, mezhep ve çağdaş dini akımları tanıyarak bunlar arasında karşılaştırmalar yapar.
6 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olur.
7 Disiplinler arasında çalışma becerisi edinir.
8 Dinin uzlaştırıcı niteliğinden yararlanarak, bir arada yaşama kültürünü geliştirir.
9 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olur.
10 İlahiyat bilimleri ve dünya dinleri alanında araştırmaları yapmak üzere temel kaynakları kullanabilecek düzeyde yabancı dil (İngilizce, Arapça ve klasik dil) bilgisine sahip olur.
11 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olur.
12 Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
13 Bireysel ve mesleki anlamda görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olur.
14 Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemler doğrultusunda tutum geliştirir.
15 Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
16 Temel ilahiyat bilimleri ve dinlerle ilgili yeni çalışmaları ve diğer bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek literatür hakkında derinlemesine bilgi sahibi olur.
17 Dinler arası ilişkilerin tarihini ve günümüzdeki dinler arası diyalog faaliyetlerini tanımlar ve değerlendirme yapar.
18 Dinlerin tarihi gelişimi ve temel inanç ilkelerini karşılaştırmalı olarak analiz eder.

Detaylı Bilgi
 • İlahiyat ve Dünya Dinleri alanında gerekli alt yapıya sahip olur, disiplinler arası bir yaklaşımla alanı ile ilgili bilgi üretir.
 • Ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşır.
 • Değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda dini meseleleri eleştirel bakışla ele alıp yorumlar ve dini konularda karşılaşılan problemlere çözüm üretir.
 • Bireysel ve mesleki anlamda görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olarak bir arada yaşama kültürünü geliştirir ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda dini rehberlik ve danışmanlık yapar.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dünya Dinleri alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
 • Dünya Dinleri programından mezun olanlar aldıkları lisans diploması ile, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevlerin ilgili sınavlarına başvuru hakkı elde etmekte; bunun yanında formasyon belgesi almaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni olarak görev talebinde bulunabilmektedirler.
 • Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Ankara Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır. URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Din ve teoloji

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ankara Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü
 • Dünya Dinleri programından mezun olanlar aldıkları lisans diploması ile, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevlerin ilgili sınavlarına başvuru hakkı elde etmekte; bunun yanında formasyon belgesi almaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni olarak görev talebinde bulunabilmektedirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.

Edinme Yolları
 • Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

  Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

  Puanlar  Notlar  Katsayılar

  90-100  AA   4,00
  85-89   B1   3,50
  80-84   B2   3,25
  75-79   B3   3,00
  70-74   C1   2,75
  65-69   C2   2,50
  60-64   C3   2,00
  50-59   F1   1,50
  49 ve aşağısı F2    0,00
  Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır.
  Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
 • Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00323311

Qualification Title
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info-
Source Of Further Info-
Url-
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasReligion and theology
Information LanguageTR
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information-
Supplement LanguageTR
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type-
Expiry Date-
Access Requirements-
Ways To Acquire-
Country Code-
Qualification Code

TR00323311


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Religion and theology

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-