Yeterlilik Kodu

TR00325049

Yeterlilik Adı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
 1. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir.
 2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir.
 3. Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir.
 4. Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
 5. Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme.
 6. Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme
 7. Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme
 8. Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme.
 9. Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme
 10. Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme.
 11. Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme
 12. Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme
Detaylı Bilgi

‘Halkla İlişkiler ve Reklamcılık’ alanının devlet kurumlarında, endüstride ve üniversitelerde hızla gelişen alanlardan biri olması, hem lisans düzeyindeki eğitimin zenginleştirilmesini hem de akademik ve uzmanlık seviyelerinde yüksek lisans programlarının açılmasını gerektirmektedir. Atılım Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık’ alanında yüksek lisans programı açarak, bu gereksinimi karşılamaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Atılım Üniversitesi AKTS ve TYÇÇ Kataloğu


Url
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Tematik AlanPazarlama ve reklamcılık
DilTR
Sorumlu KurumAtılım Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLwww.atilim.edu.tr
Bilgi Kaynağı

Atılım Üniversitesi

Ek DiliTR
Ek Urlhttps://www.atilim.edu.tr/tr/ects/page/3522/diploma-eki-de
Ulusal Meslek Sınıflaması

ISCO:08

İlişki Türü

Bu program mezunları kamu ve özel sektörde görev yapabilmekte, akademisyen olarak akademik alanda ve ya da araştırmacı olarak özel sektörde çalışabilmektedir. Mezunların kamu sektöründe çalışabilmesi için KPSS’den yeterli puanı almaları ya da kurumların kendi düzenledikleri sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Giriş Şartı

Dört yıllık yüksek öğrenimini tamamlamış adaylar bu programa başvurabilirler.Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili Müdürlükçe ilan edilir. Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder. Öğrenciler her yarıyıl kayıt işlemlerini yenilemek zorundadır.

Edinme Yolları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için toplam 27 ulusal kredilik dersi tamamlamak ve proje çalışması yapmak  gereklidir. Bu çalışmaların sonunda ulaşılması gereken minimum AKTS / ECTS kredisi 120'dir.

Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00325049


Yeterlilik Adı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
 1. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir.
 2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir.
 3. Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir.
 4. Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
 5. Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme.
 6. Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme
 7. Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme
 8. Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme.
 9. Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme
 10. Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme.
 11. Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme
 12. Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme

Detaylı Bilgi

‘Halkla İlişkiler ve Reklamcılık’ alanının devlet kurumlarında, endüstride ve üniversitelerde hızla gelişen alanlardan biri olması, hem lisans düzeyindeki eğitimin zenginleştirilmesini hem de akademik ve uzmanlık seviyelerinde yüksek lisans programlarının açılmasını gerektirmektedir. Atılım Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık’ alanında yüksek lisans programı açarak, bu gereksinimi karşılamaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Atılım Üniversitesi AKTS ve TYÇÇ KataloğuURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Pazarlama ve reklamcılık

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Atılım Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Atılım Üniversitesi


Ek Dili
TR


Ulusal Meslek Sınıflaması

ISCO:08


İlişki Türü

Bu program mezunları kamu ve özel sektörde görev yapabilmekte, akademisyen olarak akademik alanda ve ya da araştırmacı olarak özel sektörde çalışabilmektedir. Mezunların kamu sektöründe çalışabilmesi için KPSS’den yeterli puanı almaları ya da kurumların kendi düzenledikleri sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Dört yıllık yüksek öğrenimini tamamlamış adaylar bu programa başvurabilirler.Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Başarılı olan asil adaylar ve varsa yedekleri ilgili Yönetim Kurulu kararı ile ve ilgili Müdürlükçe ilan edilir. Lisansüstü programları kazanan adaylar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ve istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Sekreterliğine başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder. Öğrenciler her yarıyıl kayıt işlemlerini yenilemek zorundadır.


Edinme Yolları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için toplam 27 ulusal kredilik dersi tamamlamak ve proje çalışması yapmak  gereklidir. Bu çalışmaların sonunda ulaşılması gereken minimum AKTS / ECTS kredisi 120'dir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00325049

Qualification Title
Public Relations and Advertising (Non-Thesis) Master's Degree Diploma
Non-preferred Terms-
Description
 1. He/she will be competent in evaluating basic concepts and the conceptual interrelations as well as their reflections on theoretical and practical levels.
 2. He/she will have the knowledge of the basic methodological approaches, methods and research technics and their implementations.
 3. Evaluating the contribution of public relation and advertising theories and applications to the existing/potential occasions and problems in the national and international area.
 4. Being aware of the ethics of public relations occupation and having the consciousness of occupational responsibility.
 5. Being able to plan and apply strategic communication processes in the fields of public communications, public opinion building, agenda determination, setting, orientation and managing.
 6. Creating the sustainable development and quality insight oriented to concepts such as; corporate communication, corporate identity, corporate culture, corporate citizenship, corporate loyalty, reputation, value, social responsibility, image management, relationship management, perception management, emotional intelligence, human resource, etc.
 7. To have a through knowledge of the communication methodology directed to private sector, public sector and civil society
 8. Having theoretical knowledge on information communication technologies, understanding its reflections in the society and using this knowledge both in theoretical and application.
 9. Come to conclusions by connecting and analyzing data on social sciences and using these conclusions in the field of public relations
 10. Reaching current information about the discipline by researching the national and international literature in the field of public relations and publicity.
 11. Reaching scientific results by defining the right method/techniques directed to the purpose of the research.
 12. Come to conclusions by connecting and analyzing data on social sciences and using these conclusions in the field of public relations.
Further Info

The fact that the field of 'Public Relations and Advertising' is one of the rapidly developing fields in government institutions, universities and universities necessitates enrichment of education at undergraduate level and opening of graduate programs at academic and specialization levels. Atılım University aims to contribute to meeting this need by opening a graduate program in the field of Public Relations and Advertising.

Source Of Further Info

Atılım University - ECTS Information Guide


Url
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasMarketing and advertising
Information LanguageEN
Awarding BodyAtilim University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlwww.atilim.edu.tr
Source Of Information

Atilim University

Supplement LanguageEN
Supplement URLhttps://www.atilim.edu.tr/tr/ects/page/3522/diploma-eki-de
National Occupation Classification

ISCO:08

Relationship Type

This program allows graduates to work in the public and private sectors, as an academician, or as a researcher in the private sector. Graduates are required to earn enough points from the KPSS to be able to work in the public sector, or they must be successful in the exams themselves.

Expiry Date

Qualification is continuous

Access Requirements

Candidates who have completed four years of higher education can apply for this program. The ALES score is used to evaluate the average of the undergraduate grade and the interview result if necessary. Successful noble candidates and their back-ups, if any, are announced by the relevant Board decision and the relevant Directorate. Candidates who win the postgraduate programs shall have their exact records by contacting the relevant Graduate School Secretariat between the dates determined by the relevant Executive Board and the required documents. A candidate who does not have a definite record within his / her time loses his / her right. Students have to renew their registration every semester.

Ways To Acquire

In order to complete the Master of Public Relations and Advertising program, a total of 27 national credits must be completed and a project work is required. The minimum ECTS / ECTS credit that must be reached at the end of these studies is 120.

Country Code-
Qualification Code

TR00325049


Qualification Title
Public Relations and Advertising (Non-Thesis) Master's Degree Diploma

Non-preferred Terms
-

Description
 1. He/she will be competent in evaluating basic concepts and the conceptual interrelations as well as their reflections on theoretical and practical levels.
 2. He/she will have the knowledge of the basic methodological approaches, methods and research technics and their implementations.
 3. Evaluating the contribution of public relation and advertising theories and applications to the existing/potential occasions and problems in the national and international area.
 4. Being aware of the ethics of public relations occupation and having the consciousness of occupational responsibility.
 5. Being able to plan and apply strategic communication processes in the fields of public communications, public opinion building, agenda determination, setting, orientation and managing.
 6. Creating the sustainable development and quality insight oriented to concepts such as; corporate communication, corporate identity, corporate culture, corporate citizenship, corporate loyalty, reputation, value, social responsibility, image management, relationship management, perception management, emotional intelligence, human resource, etc.
 7. To have a through knowledge of the communication methodology directed to private sector, public sector and civil society
 8. Having theoretical knowledge on information communication technologies, understanding its reflections in the society and using this knowledge both in theoretical and application.
 9. Come to conclusions by connecting and analyzing data on social sciences and using these conclusions in the field of public relations
 10. Reaching current information about the discipline by researching the national and international literature in the field of public relations and publicity.
 11. Reaching scientific results by defining the right method/techniques directed to the purpose of the research.
 12. Come to conclusions by connecting and analyzing data on social sciences and using these conclusions in the field of public relations.

Further Info

The fact that the field of 'Public Relations and Advertising' is one of the rapidly developing fields in government institutions, universities and universities necessitates enrichment of education at undergraduate level and opening of graduate programs at academic and specialization levels. Atılım University aims to contribute to meeting this need by opening a graduate program in the field of Public Relations and Advertising.


Source Of Further Info

Atılım University - ECTS Information GuideURL

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Marketing and advertising

Information Language
EN

Awarding Body
Atilim University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Atilim University


Supplement Language
EN


National Occupation Classification

ISCO:08


Relationship Type

This program allows graduates to work in the public and private sectors, as an academician, or as a researcher in the private sector. Graduates are required to earn enough points from the KPSS to be able to work in the public sector, or they must be successful in the exams themselves.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

Candidates who have completed four years of higher education can apply for this program. The ALES score is used to evaluate the average of the undergraduate grade and the interview result if necessary. Successful noble candidates and their back-ups, if any, are announced by the relevant Board decision and the relevant Directorate. Candidates who win the postgraduate programs shall have their exact records by contacting the relevant Graduate School Secretariat between the dates determined by the relevant Executive Board and the required documents. A candidate who does not have a definite record within his / her time loses his / her right. Students have to renew their registration every semester.


Ways To Acquire

In order to complete the Master of Public Relations and Advertising program, a total of 27 national credits must be completed and a project work is required. The minimum ECTS / ECTS credit that must be reached at the end of these studies is 120.


Country Code
-