Yeterlilik Kodu

TR00321383

Yeterlilik Adı
Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım-
Detaylı Bilgi

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca (4. Bölüm/Madde 20-24) yapılmaktadır. Sınav, yazılı ve sözlü mülakat ile değerlendirilir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi Paketi


Url
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Tematik AlanHemşirelik ve ebelik
DilTR
Sorumlu KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URL
Bilgi Kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Hemşirelikte Yönetim alanında Uzman Hemşire unvanı kazanır. Mezunlar; Üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümlerinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak eğitimde, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı, eğitimci olarak istihdam edilirler.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Giriş Şartı

Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek lisans programına; a) Hemşirelikte lisans mezunu olan, b) “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir. İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 8-10’dan ulaşılabilir.

Edinme Yolları

Sınav, yazılı ve sözlü mülakat ile değerlendirilir. Toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve bir seminer dersinden başarılı olunması, En az 120 AKTS kredi ile en çok altı yarıyılda tamamlanması, Hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması, Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, mezuniyet için gerekli yeterliliği sağlamaktadır.

Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00321383


Yeterlilik Adı
Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
-

Detaylı Bilgi

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca (4. Bölüm/Madde 20-24) yapılmaktadır. Sınav, yazılı ve sözlü mülakat ile değerlendirilir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Hemşirelik ve ebelik

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Hemşirelikte Yönetim alanında Uzman Hemşire unvanı kazanır. Mezunlar; Üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümlerinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak eğitimde, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı, eğitimci olarak istihdam edilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Hemşirelikte Yönetim Tezli Yüksek lisans programına; a) Hemşirelikte lisans mezunu olan, b) “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir. İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 8-10’dan ulaşılabilir.


Edinme Yolları

Sınav, yazılı ve sözlü mülakat ile değerlendirilir. Toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve bir seminer dersinden başarılı olunması, En az 120 AKTS kredi ile en çok altı yarıyılda tamamlanması, Hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması, Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, mezuniyet için gerekli yeterliliği sağlamaktadır.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00321383

Qualification Title
Management in Nursing Masters Degree
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info

Examinations, assessment and evaluation are carried out in accordance with the Regulation on Graduate Education and Examination of the University of Health Sciences (Section 4 / Articles 20-24). It is evaluated by examination grades, written examination and interview.

Source Of Further Info

University of Health Sciences Information Package


Url
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasNursing and midwifery
Information LanguageEN
Awarding BodyUniversity of Health Sciences
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information

University of Health Sciences

Supplement LanguageEN
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type

Students who successfully complete the program gain the title of Nurse Specialist in Nursing Management. Graduates are employed as research assistants and lecturers in nursing departments of nursing colleges, faculties, schools of health, faculties of health sciences, and also as practitioners, managers, researchers, educators in public and private health institutions and organizations.

Expiry Date

Qualification is continuous

Access Requirements

Students a) who graduated from bachelor degree Nursing b) who meet the conditions in the Regulation on Graduate Education and Examination of the University of Health Sciences” and criteria announced by the Graduate School of Health Sciences are accepted to the porgram. The relevant section can be accessed from the Regulation on Graduate Education and Examination of Health Sciences University ”, Section 8-10.

Ways To Acquire

It is evaluated by examination grades, written examination and interview. To pass at least seven courses and one seminar course, but not less than twenty one credits, Completion in a maximum of six semesters with a minimum of 120 ECTS credits, Success of the thesis prepared by the academic jury, Having a grade point average of at least 2.00 out of 4.00, are rerquired for graduation.

Country Code-
Qualification Code

TR00321383


Qualification Title
Management in Nursing Masters Degree

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info

Examinations, assessment and evaluation are carried out in accordance with the Regulation on Graduate Education and Examination of the University of Health Sciences (Section 4 / Articles 20-24). It is evaluated by examination grades, written examination and interview.


Source Of Further Info

University of Health Sciences Information PackageURL

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Nursing and midwifery

Information Language
EN

Awarding Body
University of Health Sciences

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

University of Health Sciences


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Students who successfully complete the program gain the title of Nurse Specialist in Nursing Management. Graduates are employed as research assistants and lecturers in nursing departments of nursing colleges, faculties, schools of health, faculties of health sciences, and also as practitioners, managers, researchers, educators in public and private health institutions and organizations.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

Students a) who graduated from bachelor degree Nursing b) who meet the conditions in the Regulation on Graduate Education and Examination of the University of Health Sciences” and criteria announced by the Graduate School of Health Sciences are accepted to the porgram. The relevant section can be accessed from the Regulation on Graduate Education and Examination of Health Sciences University ”, Section 8-10.


Ways To Acquire

It is evaluated by examination grades, written examination and interview. To pass at least seven courses and one seminar course, but not less than twenty one credits, Completion in a maximum of six semesters with a minimum of 120 ECTS credits, Success of the thesis prepared by the academic jury, Having a grade point average of at least 2.00 out of 4.00, are rerquired for graduation.


Country Code
-