Yeterlilik Kodu

TR00321382

Yeterlilik Adı
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım-
Detaylı Bilgi

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca (4. Bölüm/Madde 20-24) yapılmaktadır. Sınavlar ve yazılı-sözlü mülakat ile değerlendirilir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi Paketi


Url
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Tematik AlanHemşirelik ve ebelik
DilTR
Sorumlu KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URL
Bilgi Kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü

İç Hastalıkları Hemşireliği doktora programından mezun olanlar, doktora (PhD) unvanı alırlar. Mezunlar; hastanelerde ve sağlık merkezlerinde “Klinik Hemşire”, “Özel Dal Hemşiresi”, “Klinik Sorumlusu”, “Eğitim Hemşiresi”, “Yönetici/Sorumlu Hemşire”, “Hemşirelik Hizmetleri Müdürü”, ayrıca üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde “Öğretim Görevlisi” ve “Öğretim Üyesi” olarak çalışabilirler.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Giriş Şartı

İç Hastalıkları Hemşireliği doktora programı başvuruları için; - Hemşirelikte lisans mezunu olmak - Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir. İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 11 ve 12’den ulaşılabilir. Hemşirelik lisans programından mezun olarak hemşirelik alanında tezli yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler ilgili bilim dalının belirlediği zorunlu derslerini tamamlamak zorundadır. İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 8-10’dan ile ulaşılabilir.

Edinme Yolları

Sınavlar ve yazılı-sözlü mülakat ile değerlendirilir. Toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders ve bir seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin (Madde 34-41) ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00321382


Yeterlilik Adı
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
-

Detaylı Bilgi

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uyarınca (4. Bölüm/Madde 20-24) yapılmaktadır. Sınavlar ve yazılı-sözlü mülakat ile değerlendirilir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Hemşirelik ve ebelik

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü

İç Hastalıkları Hemşireliği doktora programından mezun olanlar, doktora (PhD) unvanı alırlar. Mezunlar; hastanelerde ve sağlık merkezlerinde “Klinik Hemşire”, “Özel Dal Hemşiresi”, “Klinik Sorumlusu”, “Eğitim Hemşiresi”, “Yönetici/Sorumlu Hemşire”, “Hemşirelik Hizmetleri Müdürü”, ayrıca üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Ebelik Bölümlerinde “Öğretim Görevlisi” ve “Öğretim Üyesi” olarak çalışabilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

İç Hastalıkları Hemşireliği doktora programı başvuruları için; - Hemşirelikte lisans mezunu olmak - Hemşirelik alanında tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir. İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 11 ve 12’den ulaşılabilir. Hemşirelik lisans programından mezun olarak hemşirelik alanında tezli yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler ilgili bilim dalının belirlediği zorunlu derslerini tamamlamak zorundadır. İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 8-10’dan ile ulaşılabilir.


Edinme Yolları

Sınavlar ve yazılı-sözlü mülakat ile değerlendirilir. Toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders ve bir seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin (Madde 34-41) ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00321382

Qualification Title
Internal Diseases Nursing Doctoral Degree
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info

Examinations, assessment and evaluation are carried out in accordance with the Regulation on Graduate Education and Examination of the University of Health Sciences (Section 4 / Articles 20-24). Evaluations are made by exams and written-oral interviews.

Source Of Further Info

University of Health Sciences Information Package


Url
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasNursing and midwifery
Information LanguageEN
Awarding BodyUniversity of Health Sciences
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information

University of Health Sciences

Supplement LanguageEN
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type

Graduates of the PhD program receive the PhD degree in Internal Medicine Nursing. Graduates can work as “Clinical Nurse”, “Clinic Specialist ”, “Education Nurse”, “Manager / Chief Nurse ”, Director of Nursing Services in hospitals and health centers, also in the Faculty of Health Sciences, School of Health, Faculty of Health Nursing and Midwifery Departments as “Instructor” and “Faculty Member”.

Expiry Date

Qualification is continuous

Access Requirements

Students a) who graduated from bachelor degree Nursing b) who meet the conditions in the Regulation on Graduate Education and Examination of the University of Health Sciences” and criteria announced by the Graduate School of Health Sciences are accepted to the porgram. The relevant section can be accessed from the Regulation on Graduate Education and Examination of Health Sciences University ”, Section 8-10.

Ways To Acquire

Evaluations are made by exams and written-oral interviews. PhD Program consists of the phases of at least seven credit courses with a cumulative total of twenty-one credits, one seminar course, the doctoral comprehensive examination, the thesis proposal, thesis work and the defense of the thesis before a jury, as well as a total of at least 240 ECTS-credits. The evaluation of the courses and thesis is carried out in accordance with the relevant provisions (Articles 34-41) of the “Graduate Programme and Exam Regulation of University of Health Sciences”.

Country Code-
Qualification Code

TR00321382


Qualification Title
Internal Diseases Nursing Doctoral Degree

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info

Examinations, assessment and evaluation are carried out in accordance with the Regulation on Graduate Education and Examination of the University of Health Sciences (Section 4 / Articles 20-24). Evaluations are made by exams and written-oral interviews.


Source Of Further Info

University of Health Sciences Information PackageURL

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Nursing and midwifery

Information Language
EN

Awarding Body
University of Health Sciences

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

University of Health Sciences


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Graduates of the PhD program receive the PhD degree in Internal Medicine Nursing. Graduates can work as “Clinical Nurse”, “Clinic Specialist ”, “Education Nurse”, “Manager / Chief Nurse ”, Director of Nursing Services in hospitals and health centers, also in the Faculty of Health Sciences, School of Health, Faculty of Health Nursing and Midwifery Departments as “Instructor” and “Faculty Member”.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

Students a) who graduated from bachelor degree Nursing b) who meet the conditions in the Regulation on Graduate Education and Examination of the University of Health Sciences” and criteria announced by the Graduate School of Health Sciences are accepted to the porgram. The relevant section can be accessed from the Regulation on Graduate Education and Examination of Health Sciences University ”, Section 8-10.


Ways To Acquire

Evaluations are made by exams and written-oral interviews. PhD Program consists of the phases of at least seven credit courses with a cumulative total of twenty-one credits, one seminar course, the doctoral comprehensive examination, the thesis proposal, thesis work and the defense of the thesis before a jury, as well as a total of at least 240 ECTS-credits. The evaluation of the courses and thesis is carried out in accordance with the relevant provisions (Articles 34-41) of the “Graduate Programme and Exam Regulation of University of Health Sciences”.


Country Code
-