Yeterlilik Kodu

TR00321381

Yeterlilik Adı
İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım-
Detaylı Bilgi

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Uzman Hemşire unvanı kazanır. Mezunlar; Üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümlerinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak eğitimde, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı, eğitimci olarak istihdam edilirler. Sınav, yazılı ve sözlü mülakat ile değerlendirilir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi Paketi


Url
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Tematik AlanHemşirelik ve ebelik
DilTR
Sorumlu KurumSağlık Bilimleri Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URL
Bilgi Kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Uzman Hemşire unvanı kazanır. Mezunlar; Üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümlerinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak eğitimde, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı, eğitimci olarak istihdam edilirler.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Giriş Şartı

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans programına; a) Hemşirelikte lisans mezunu olan, b) “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir. İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 8-10’dan ulaşılabilir.

Edinme Yolları

Sınav, yazılı ve sözlü mülakat ile değerlendirilir. - Toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve bir seminer dersinden başarılı olunması, - En az 120 AKTS kredi ile en çok altı yarıyılda tamamlanması, - Hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması, - Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması mezuniyet için gerekli yeterliliği sağlamaktadır.

Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00321381


Yeterlilik Adı
İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
-

Detaylı Bilgi

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Uzman Hemşire unvanı kazanır. Mezunlar; Üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümlerinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak eğitimde, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı, eğitimci olarak istihdam edilirler. Sınav, yazılı ve sözlü mülakat ile değerlendirilir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Hemşirelik ve ebelik

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü

Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Uzman Hemşire unvanı kazanır. Mezunlar; Üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümlerinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak eğitimde, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, uygulayıcı, yönetici, araştırmacı, eğitimci olarak istihdam edilirler.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans programına; a) Hemşirelikte lisans mezunu olan, b) “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir. İlgili bölüme “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Üçüncü Bölüm, Madde 8-10’dan ulaşılabilir.


Edinme Yolları

Sınav, yazılı ve sözlü mülakat ile değerlendirilir. - Toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve bir seminer dersinden başarılı olunması, - En az 120 AKTS kredi ile en çok altı yarıyılda tamamlanması, - Hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması, - Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması mezuniyet için gerekli yeterliliği sağlamaktadır.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00321381

Qualification Title
Internal Diseases Nursing Masters Degree
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info

Examinations, assessment and evaluation are carried out in accordance with the Regulation on Graduate Education and Examination of the University of Health Sciences (Section 4 / Articles 20-24). Evaluations are made by exams and written-oral interviews.

Source Of Further Info

University of Health Sciences Information Package


Url
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasNursing and midwifery
Information LanguageEN
Awarding BodyUniversity of Health Sciences
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information

University of Health Sciences

Supplement LanguageEN
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type

Students who successfully complete the program gain the title of Master of Science in İnternal Medicine Nursing. Graduates are employed as research assistants and lecturers in nursing departments of nursing colleges, faculties, schools of health, faculties of health sciences, and also as practitioners, managers, researchers, educators in public and private health institutions and organizations.

Expiry Date

Qualification is continuous

Access Requirements

Students a) who graduated from bachelor degree Nursing b) who meet the conditions in the Regulation on Graduate Education and Examination of the University of Health Sciences” and criteria announced by the Graduate School of Health Sciences are accepted to the porgram. The relevant section can be accessed from the Regulation on Graduate Education and Examination of Health Sciences University ”, Section 8-10.

Ways To Acquire

Evaluations are made by exams and written-oral interviews. A student who has completed at least seven courses, a seminar course and a thesis study with a minimum of 120 credits in a maximum of six semesters, a AKTS of at least 2.00 out of 4.00 and successfully completing the final thesis is required for graduation.

Country Code-
Qualification Code

TR00321381


Qualification Title
Internal Diseases Nursing Masters Degree

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info

Examinations, assessment and evaluation are carried out in accordance with the Regulation on Graduate Education and Examination of the University of Health Sciences (Section 4 / Articles 20-24). Evaluations are made by exams and written-oral interviews.


Source Of Further Info

University of Health Sciences Information PackageURL

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Nursing and midwifery

Information Language
EN

Awarding Body
University of Health Sciences

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

University of Health Sciences


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Students who successfully complete the program gain the title of Master of Science in İnternal Medicine Nursing. Graduates are employed as research assistants and lecturers in nursing departments of nursing colleges, faculties, schools of health, faculties of health sciences, and also as practitioners, managers, researchers, educators in public and private health institutions and organizations.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

Students a) who graduated from bachelor degree Nursing b) who meet the conditions in the Regulation on Graduate Education and Examination of the University of Health Sciences” and criteria announced by the Graduate School of Health Sciences are accepted to the porgram. The relevant section can be accessed from the Regulation on Graduate Education and Examination of Health Sciences University ”, Section 8-10.


Ways To Acquire

Evaluations are made by exams and written-oral interviews. A student who has completed at least seven courses, a seminar course and a thesis study with a minimum of 120 credits in a maximum of six semesters, a AKTS of at least 2.00 out of 4.00 and successfully completing the final thesis is required for graduation.


Country Code
-