Yeterlilik Kodu

TR00323312

Yeterlilik Adı
İlahiyat Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
No Program Yeterlilikleri
1 Dinî ilimler alanında temel bilgiler, kavramlar, görüşler ve tarihsel süreçler hakkında bilgi sahibi olur.
1 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
2 İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
2 İslâm dininin temel kaynaklarını kullanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar
3 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilir
3 Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
3 Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
4 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir
5 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olur.
6 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini, bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini ilahiyat alanında kullanabilir
7 Dinin uzlaştırıcı niteliğinden yararlanarak, bir arada yaşama kültürünü geliştirir
8 Disiplinler arasında çalışma becerisi edinir
9 Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemler doğrultusunda tutum geliştirir
10 Alanında yapılan bilimsel araştırmaları ve alanı ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izler ve sorunların çözümünde kullanır
11 Örgün ve yaygın din eğitim-öğretimi ve din hizmetleri ihtiyacını karşılayabilecek mesleki bilgiye sahip olur
12 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapar.
13 Din, mezhep ve çağdaş dini akımları tanıyarak bunlar arasında karşılaştırmalar yapar.
14 Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
15 Bireysel ve mesleki anlamda görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olur.
Detaylı Bilgi
 •  İlahiyat alanında gerekli alt yapıya sahip olur, disiplinler arası bir yaklaşımla alanı ile ilgili bilgi üretir.
 • Ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşır. Değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda dini meseleleri eleştirel bakışla ele alıp yorumlar ve dini konularda karşılaşılan problemlere çözüm üretir. Bireysel ve mesleki anlamda görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olarak bir arada yaşama kültürünü geliştirir ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda dini rehberlik ve danışmanlık yapar.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlahiyat alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
 • İlahiyat programından mezun olanlar aldıkları lisans diploması ile, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda (Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin, Vaiz, Müftü Yardımcısı, Müftü gibi) görevlerin ilgili sınavlarına başvuru hakkı elde etmekte; bunun yanında formasyon belgesi almaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni olarak görev talebinde bulunabilmektedirler.
 • Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.
 • İlahiyat (2009) Normal Öğretim. 
 • İlahiyat İngilizce Normal Öğretim.
 • İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim. 
Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Ankara Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır. 


Url
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Tematik AlanDin ve teoloji
DilTR
Sorumlu KurumAnkara Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnkara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Sorumlu Kurum URLhttps://www.ankara.edu.tr/
Bilgi Kaynağı-
Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü-
Geçerlilik Tarihi-
Giriş Şartı
 • Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.
Edinme Yolları
 • Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

  Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

  Puanlar  Notlar  Katsayılar

  90-100  AA   4,00
  85-89   B1   3,50
  80-84   B2   3,25
  75-79   B3   3,00
  70-74   C1   2,75
  65-69   C2   2,50
  60-64   C3   2,00
  50-59   F1   1,50
  49 ve aşağısı F2    0,00
 • Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır.
  Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
 • Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00323312


Yeterlilik Adı
İlahiyat Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
No Program Yeterlilikleri
1 Dinî ilimler alanında temel bilgiler, kavramlar, görüşler ve tarihsel süreçler hakkında bilgi sahibi olur.
1 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
2 İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
2 İslâm dininin temel kaynaklarını kullanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar
3 Tarihi süreç içinde oluşmuş İslam Kültür ve Medeniyetini özgün nitelikleriyle kavratarak, tarihi ve kültürel mirasımıza ilişkin bir aidiyet duygusu ve bilinci geliştirebilir
3 Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
3 Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
4 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir
5 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki olay ve sorunlara, dini ve sosyal bilimlerin verileri doğrultusunda, tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olur.
6 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini, bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini ilahiyat alanında kullanabilir
7 Dinin uzlaştırıcı niteliğinden yararlanarak, bir arada yaşama kültürünü geliştirir
8 Disiplinler arasında çalışma becerisi edinir
9 Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemler doğrultusunda tutum geliştirir
10 Alanında yapılan bilimsel araştırmaları ve alanı ile ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izler ve sorunların çözümünde kullanır
11 Örgün ve yaygın din eğitim-öğretimi ve din hizmetleri ihtiyacını karşılayabilecek mesleki bilgiye sahip olur
12 Toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkumlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapar.
13 Din, mezhep ve çağdaş dini akımları tanıyarak bunlar arasında karşılaştırmalar yapar.
14 Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
15 Bireysel ve mesleki anlamda görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olur.

Detaylı Bilgi
 •  İlahiyat alanında gerekli alt yapıya sahip olur, disiplinler arası bir yaklaşımla alanı ile ilgili bilgi üretir.
 • Ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformlarda paylaşır. Değişen ve gelişen şartlar doğrultusunda dini meseleleri eleştirel bakışla ele alıp yorumlar ve dini konularda karşılaşılan problemlere çözüm üretir. Bireysel ve mesleki anlamda görev, hak ve sorumluluklarının bilincinde olarak bir arada yaşama kültürünü geliştirir ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda dini rehberlik ve danışmanlık yapar.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlahiyat alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
 • İlahiyat programından mezun olanlar aldıkları lisans diploması ile, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda (Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin, Vaiz, Müftü Yardımcısı, Müftü gibi) görevlerin ilgili sınavlarına başvuru hakkı elde etmekte; bunun yanında formasyon belgesi almaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni olarak görev talebinde bulunabilmektedirler.
 • Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.
 • İlahiyat (2009) Normal Öğretim. 
 • İlahiyat İngilizce Normal Öğretim.
 • İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim. 

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Ankara Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır. URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Din ve teoloji

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ankara Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.

Edinme Yolları
 • Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

  Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

  Puanlar  Notlar  Katsayılar

  90-100  AA   4,00
  85-89   B1   3,50
  80-84   B2   3,25
  75-79   B3   3,00
  70-74   C1   2,75
  65-69   C2   2,50
  60-64   C3   2,00
  50-59   F1   1,50
  49 ve aşağısı F2    0,00
 • Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır.
  Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
 • Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00323312

Qualification Title
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info-
Source Of Further Info-
Url-
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasReligion and theology
Information LanguageTR
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information-
Supplement LanguageTR
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type-
Expiry Date-
Access Requirements-
Ways To Acquire-
Country Code-
Qualification Code

TR00323312


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Religion and theology

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-