Yeterlilik Kodu

TR00325050

Yeterlilik Adı
İşletme Uzaktan Eğitim Program Yüksek Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
 1. İşletmenin temel alanlarına (Yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe-finans) ait kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve iş hayatında kullanma becerilerine sahip olmak.
 2. İşletme yönetiminin gerektirdiği teknolojiyi kullanma becerisini kazanmak
 3. Piyasa ve isletmelere dair bilgi ve raporları analitik olarak değerlendirebilmek ve elde ettiği sonuçlara göre hedef ve amaç belirlemek.
 4. Ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde işletmeleri ilgilendiren gelişmeleri takip etmek, yorumlayıp stratejik kararlar almak.
 5. Yenilikçi bir düşünce ile yeni bir is oluşturmak ya da öğrenilen bilgileri farklı bir alanda kullanabilmek için gerekli olan faaliyetleri (risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapmak, is plani hazirlamak, vb.) yapmak
 6. Yönetim fonksiyonlarına ilişkin bilgilerini projelerde uygulamak.
 7. İşletmeye özgü sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerine sahip olmak ve bu yeteneklerini mesleki ilişkilerinde etkili bir şekilde kullanmak.
 8. İş etiği ve sosyal sorumluluk prensiplerine uygun davranmak.
 9. Hayat boyu öğrenme yaklaşımını çevresel değişikliklere sürekli olarak uyum sağlama amacıyla kullanmak.
 10. İşletme alanında araştırma yapmak ve sonuçlarını uzman olan veya olmayan paydaşlarına sunmak üzere raporlaştırmak.
 11. Sorumluluk almak , eleştirel düşünmek ve sorun çözmede inisiyatif kullanmak.
Detaylı Bilgi

Bu program, dijitalleşen bilgi toplumu ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni eğitim formları ve teknolojik gelişmeleri kullanarak İşletme Bilimi eğitimi vermektedir. Bunun için, teknolojinin en ileri olanaklarını kullanarak yüksek lisans öğrencilerine görsel ve işitsel eğitim araçlarıyla  daha hızlı ve etkin öğrenme olanağı sunulmakta, İşletmecilik ile ilgili hem teorik bilgiler hem güncel uygulamalar öğrencilere aktarılmaktadır. 

 

Detaylı Bilginin Kaynağı

Atılım Üniversitesi AKTS ve TYÇÇ Kataloğu


Url
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Tematik AlanEkonomi
DilTR
Sorumlu KurumAtılım Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLwww.atilim.edu.tr
Bilgi Kaynağı

Atılım Üniversitesi

Ek DiliTR
Ek Urlhttps://www.atilim.edu.tr/tr/ects/page/3522/diploma-eki-de
Ulusal Meslek Sınıflaması

ISCO:08

İlişki Türü

Öğrenciler, günümüz rekabetçi iş ortamında öne çıkacak işletme ve yönetim alanında sağlam bir temele sahip olmaktadırlar.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Giriş Şartı

 

 • Lisans diplomasına sahip olmak
 • Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
 • Program dili Türkçe olup Yabancı dil şartı aranmamaktadır.
Edinme Yolları

Eğitim süresi üç akademik dönemdir. Program 11 dersten (30 krediden) oluşmaktadır. Bu derslerden 9'u alan dersleri, 1'i Dönem projesi ve 1'i de Araştırma Yöntemleri'dir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için gerekli not, en az 70 (CC) dir. Kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan ve en az,

2,75 (2018-2019 Güz Dönemi ve öncesinde kayıt yaptıranlar için)
2,50 (2018-2019 Bahar Dönemi'nden itibaren kayıt yaptıranlar için)

genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00325050


Yeterlilik Adı
İşletme Uzaktan Eğitim Program Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
 1. İşletmenin temel alanlarına (Yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe-finans) ait kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve iş hayatında kullanma becerilerine sahip olmak.
 2. İşletme yönetiminin gerektirdiği teknolojiyi kullanma becerisini kazanmak
 3. Piyasa ve isletmelere dair bilgi ve raporları analitik olarak değerlendirebilmek ve elde ettiği sonuçlara göre hedef ve amaç belirlemek.
 4. Ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde işletmeleri ilgilendiren gelişmeleri takip etmek, yorumlayıp stratejik kararlar almak.
 5. Yenilikçi bir düşünce ile yeni bir is oluşturmak ya da öğrenilen bilgileri farklı bir alanda kullanabilmek için gerekli olan faaliyetleri (risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapmak, is plani hazirlamak, vb.) yapmak
 6. Yönetim fonksiyonlarına ilişkin bilgilerini projelerde uygulamak.
 7. İşletmeye özgü sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerine sahip olmak ve bu yeteneklerini mesleki ilişkilerinde etkili bir şekilde kullanmak.
 8. İş etiği ve sosyal sorumluluk prensiplerine uygun davranmak.
 9. Hayat boyu öğrenme yaklaşımını çevresel değişikliklere sürekli olarak uyum sağlama amacıyla kullanmak.
 10. İşletme alanında araştırma yapmak ve sonuçlarını uzman olan veya olmayan paydaşlarına sunmak üzere raporlaştırmak.
 11. Sorumluluk almak , eleştirel düşünmek ve sorun çözmede inisiyatif kullanmak.

Detaylı Bilgi

Bu program, dijitalleşen bilgi toplumu ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni eğitim formları ve teknolojik gelişmeleri kullanarak İşletme Bilimi eğitimi vermektedir. Bunun için, teknolojinin en ileri olanaklarını kullanarak yüksek lisans öğrencilerine görsel ve işitsel eğitim araçlarıyla  daha hızlı ve etkin öğrenme olanağı sunulmakta, İşletmecilik ile ilgili hem teorik bilgiler hem güncel uygulamalar öğrencilere aktarılmaktadır. 

 


Detaylı Bilginin Kaynağı

Atılım Üniversitesi AKTS ve TYÇÇ KataloğuURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Ekonomi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Atılım Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Atılım Üniversitesi


Ek Dili
TR


Ulusal Meslek Sınıflaması

ISCO:08


İlişki Türü

Öğrenciler, günümüz rekabetçi iş ortamında öne çıkacak işletme ve yönetim alanında sağlam bir temele sahip olmaktadırlar.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

 

 • Lisans diplomasına sahip olmak
 • Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
 • Program dili Türkçe olup Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

Edinme Yolları

Eğitim süresi üç akademik dönemdir. Program 11 dersten (30 krediden) oluşmaktadır. Bu derslerden 9'u alan dersleri, 1'i Dönem projesi ve 1'i de Araştırma Yöntemleri'dir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için gerekli not, en az 70 (CC) dir. Kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan ve en az,

2,75 (2018-2019 Güz Dönemi ve öncesinde kayıt yaptıranlar için)
2,50 (2018-2019 Bahar Dönemi'nden itibaren kayıt yaptıranlar için)

genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00325050

Qualification Title
E-Master Business Administration Master's Degree Diploma
Non-preferred Terms-
Description
 1. Understanding and explaining the concepts regarding accounting and finance and applying relevant skills in professional life
 2. Using technology required by accounting and finance
 3. Analyzing information and reports on markets and businesses and setting goals with respect to results of the analysis.
 4. Following and evaluating the global and national developments related to businesses and making financial decisions
 5. In order to settle an innovative risk taking business, to gain ability in finding initial capital, applying market research and preparing a business plan and etc. with dynamic and innovative perspective.
 6. To use the information obtained from the management functions at the project implementation process
 7. An ability to have oral and written communication skills particular to accounting and finance and use these skills effectively in professional relations
 8. Compliance with rules of business ethics and to the principles of social responsibility
 9. An ability to use life-long learning approach in order to adapt one’s self to the constantly changing environmental factors
 10. An ability to conduct research on business reporting the outcomes to the related parties
 11. Taking responsibility, thinking critically and taking initiative in problem solving.
Further Info

This program offers Business Science education by using new forms of education and technological developments that can meet the needs of digitalizing information society. For this purpose, using the most advanced possibilities of technology, graduate students are given the opportunity to learn faster and more effectively through visual and auditory education tools, and both theoretical knowledge and current applications related to business administration are given to them.

Source Of Further Info

Atılım University - ECTS Information Guide


Url
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasEconomics
Information LanguageEN
Awarding BodyAtilim University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlwww.atilim.edu.tr
Source Of Information

Atilim University

Supplement LanguageEN
Supplement URLhttps://www.atilim.edu.tr/tr/ects/page/3522/diploma-eki-de
National Occupation Classification

ISCO:08

Relationship Type

Students can gain a strong base in Business Administration and Management at a competitive work atmosphere.

Expiry Date

Qualification is continuous

Access Requirements

To have bachelor’s degree
ALES is not required for this program.
The language of program is Turkish; therefore, foreign language knowledge is not compulsory.

Ways To Acquire

The duration of education is three academic semesters.The program consists of 11 courses (30 credits). Nine of them are area courses and the others are Semester Project and Research Methods.The minimum passing grade is 70 (CC). The students who complete their credit courses and dissertation and have minimum GPA of 2.75 shall be awarded the degree of Master of Business Administration.

Country Code-
Qualification Code

TR00325050


Qualification Title
E-Master Business Administration Master's Degree Diploma

Non-preferred Terms
-

Description
 1. Understanding and explaining the concepts regarding accounting and finance and applying relevant skills in professional life
 2. Using technology required by accounting and finance
 3. Analyzing information and reports on markets and businesses and setting goals with respect to results of the analysis.
 4. Following and evaluating the global and national developments related to businesses and making financial decisions
 5. In order to settle an innovative risk taking business, to gain ability in finding initial capital, applying market research and preparing a business plan and etc. with dynamic and innovative perspective.
 6. To use the information obtained from the management functions at the project implementation process
 7. An ability to have oral and written communication skills particular to accounting and finance and use these skills effectively in professional relations
 8. Compliance with rules of business ethics and to the principles of social responsibility
 9. An ability to use life-long learning approach in order to adapt one’s self to the constantly changing environmental factors
 10. An ability to conduct research on business reporting the outcomes to the related parties
 11. Taking responsibility, thinking critically and taking initiative in problem solving.

Further Info

This program offers Business Science education by using new forms of education and technological developments that can meet the needs of digitalizing information society. For this purpose, using the most advanced possibilities of technology, graduate students are given the opportunity to learn faster and more effectively through visual and auditory education tools, and both theoretical knowledge and current applications related to business administration are given to them.


Source Of Further Info

Atılım University - ECTS Information GuideURL

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Economics

Information Language
EN

Awarding Body
Atilim University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Atilim University


Supplement Language
EN


National Occupation Classification

ISCO:08


Relationship Type

Students can gain a strong base in Business Administration and Management at a competitive work atmosphere.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

To have bachelor’s degree
ALES is not required for this program.
The language of program is Turkish; therefore, foreign language knowledge is not compulsory.


Ways To Acquire

The duration of education is three academic semesters.The program consists of 11 courses (30 credits). Nine of them are area courses and the others are Semester Project and Research Methods.The minimum passing grade is 70 (CC). The students who complete their credit courses and dissertation and have minimum GPA of 2.75 shall be awarded the degree of Master of Business Administration.


Country Code
-