Yeterlilik Kodu

TR00323309

Yeterlilik Adı
Matematik Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
No Program Yeterlilikleri
  PY1. Matematiğin çeşitli konularında yeterli altyapıya sahip olur.
  PY2. Matematik alanındaki problemleri hakkında bilgi sahibi olur.
  PY3. İspat tekniklerini açıklar.
  PY4. Analitik düşünme yöntemini kullanır.
  PY5. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  PY6. Sayısal hesaplamalar gerektiren bilimsel problemlerde bilgisayar kullanır.
  PY7. Matematik altyapısı ile temel fizik yasalarını açıkar.
  PY8. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  PY9. Matematikteki teorik ve uygulamalı bilgileri çeşitli problemlerin çözümleri için kullanır.
  PY10. Bir matematiksel problemi analiz eder.
  PY11. Bir matematik problemini gerçekçi kısıtlamalar altında inceler ve çözer.
  PY12. Bilim dallarında ve gündelik hayatta karşılaşılan problemlerin matematiksel modellemelerini yapar.
  PY13. Matematik problemlerini çözmek için gerekli olan yayın, kitap ve yöntemleri seçer ve kullanır.
  PY14. Matematiksel bilgiye erişir, bu amaçla yayın araştırması yapar ve diğer kaynakları kullanır.
  PY15. Gündelik hayatta karşılaşılan bazı matematik problemleri için bilgisayar programı yazar.
  PY16. İspat tekniklerini öğrenerek yaratıcı düşünme becerisi edinir.
  PY17. Olasılık ve istatistik metodlarının gündelik hayatta karşılaşılan uygulamalarını kullanır.
  PY18. Matematik problemlerini saptar, formüle eder, tanımlar, çözer ve çözüm için nihai karar verir; bu amaca uygun matematik yöntemlerini ve tekniklerini seçer ve uygular.
  PY24. Girişimcilik ve yenilikçilik tarafını sürekli geliştirir.
  PY19. Bireysel ve gruplarla (takım halinde) etkin çalışır ve sorumluluk alır.
  PY21. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur; matematik ve diğer bilim dallarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli olarak yeniler.
  PY20. Paydaşları ile sözlü ve yazılı olarak etkin bir iletişim kurar.
  PY23. Matematik ile ilgili konulardaki araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
  PY22. Matematiksel problemlerin ve çözümlerinin bilincinde olur.
Detaylı Bilgi
 • Matematiğin çeşitli konularında yeterli altyapıya sahip olur ve matematik alanındaki problemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Analitik düşünme yöntemini kullanarak bir matematiksel problemi analiz eder.
 • Girişimcilik ve yenilikçilik tarafını sürekli geliştirir.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
 • Matematik eğitimi bilgisayar alanında da çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, mezunlar özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler.
 • Uygulamalı Matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi resmi kuruluşlarda görev alabilmektedir.
 • Bilgi-işlem, bankacılık, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında Matematikçilere gereksinim duyulmaktadır.
 • Mezunlar, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.
 • İngilizce Normal Öğretim de yapılmaktadır. 
Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Ankara Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır. 


Url
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Tematik AlanMatematik
DilTR
Sorumlu KurumAnkara Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnkara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye
Sorumlu Kurum URLhttps://www.ankara.edu.tr/
Bilgi Kaynağı-
Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü
 • Matematik eğitimi bilgisayar alanında da çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, mezunlar özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler. Uygulamalı Matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi resmi kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bilgi-işlem, bankacılık, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında Matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.
Geçerlilik Tarihi-
Giriş Şartı
 • Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.
Edinme Yolları
 • Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

  Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

  Puanlar  Notlar  Katsayılar

  90-100  AA   4,00
  85-89   B1   3,50
  80-84   B2   3,25
  75-79   B3   3,00
  70-74   C1   2,75
  65-69   C2   2,50
  60-64   C3   2,00
  50-59   F1   1,50
  49 ve aşağısı F2    0,00
  Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır.
  Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
 • Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00323309


Yeterlilik Adı
Matematik Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
No Program Yeterlilikleri
  PY1. Matematiğin çeşitli konularında yeterli altyapıya sahip olur.
  PY2. Matematik alanındaki problemleri hakkında bilgi sahibi olur.
  PY3. İspat tekniklerini açıklar.
  PY4. Analitik düşünme yöntemini kullanır.
  PY5. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  PY6. Sayısal hesaplamalar gerektiren bilimsel problemlerde bilgisayar kullanır.
  PY7. Matematik altyapısı ile temel fizik yasalarını açıkar.
  PY8. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
  PY9. Matematikteki teorik ve uygulamalı bilgileri çeşitli problemlerin çözümleri için kullanır.
  PY10. Bir matematiksel problemi analiz eder.
  PY11. Bir matematik problemini gerçekçi kısıtlamalar altında inceler ve çözer.
  PY12. Bilim dallarında ve gündelik hayatta karşılaşılan problemlerin matematiksel modellemelerini yapar.
  PY13. Matematik problemlerini çözmek için gerekli olan yayın, kitap ve yöntemleri seçer ve kullanır.
  PY14. Matematiksel bilgiye erişir, bu amaçla yayın araştırması yapar ve diğer kaynakları kullanır.
  PY15. Gündelik hayatta karşılaşılan bazı matematik problemleri için bilgisayar programı yazar.
  PY16. İspat tekniklerini öğrenerek yaratıcı düşünme becerisi edinir.
  PY17. Olasılık ve istatistik metodlarının gündelik hayatta karşılaşılan uygulamalarını kullanır.
  PY18. Matematik problemlerini saptar, formüle eder, tanımlar, çözer ve çözüm için nihai karar verir; bu amaca uygun matematik yöntemlerini ve tekniklerini seçer ve uygular.
  PY24. Girişimcilik ve yenilikçilik tarafını sürekli geliştirir.
  PY19. Bireysel ve gruplarla (takım halinde) etkin çalışır ve sorumluluk alır.
  PY21. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur; matematik ve diğer bilim dallarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli olarak yeniler.
  PY20. Paydaşları ile sözlü ve yazılı olarak etkin bir iletişim kurar.
  PY23. Matematik ile ilgili konulardaki araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
  PY22. Matematiksel problemlerin ve çözümlerinin bilincinde olur.

Detaylı Bilgi
 • Matematiğin çeşitli konularında yeterli altyapıya sahip olur ve matematik alanındaki problemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Analitik düşünme yöntemini kullanarak bir matematiksel problemi analiz eder.
 • Girişimcilik ve yenilikçilik tarafını sürekli geliştirir.
 • Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
 • Matematik eğitimi bilgisayar alanında da çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, mezunlar özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler.
 • Uygulamalı Matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi resmi kuruluşlarda görev alabilmektedir.
 • Bilgi-işlem, bankacılık, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında Matematikçilere gereksinim duyulmaktadır.
 • Mezunlar, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.
 • İngilizce Normal Öğretim de yapılmaktadır. 

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Ankara Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır. URL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Matematik

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Ankara Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi 06100 Beşevler / Ankara / Türkiye

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü
 • Matematik eğitimi bilgisayar alanında da çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, mezunlar özel veya kamu kuruluşlarında bilgisayar ağırlıklı işlerde çalışabilmektedirler. Uygulamalı Matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi resmi kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bilgi-işlem, bankacılık, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında Matematikçilere gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda orta eğitimde, özel lise ve dershanelerde öğretmen olarak çalışabilmektedirler.

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.

Edinme Yolları
 • Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Bunların dışında tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.

  Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

  Puanlar  Notlar  Katsayılar

  90-100  AA   4,00
  85-89   B1   3,50
  80-84   B2   3,25
  75-79   B3   3,00
  70-74   C1   2,75
  65-69   C2   2,50
  60-64   C3   2,00
  50-59   F1   1,50
  49 ve aşağısı F2    0,00
  Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C3) 2,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı, (F1) ve (F2) aldıkları dersle başarısız sayılır.
  Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (C3) 2,00 ve üzerinde olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
 • Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az C3/2.00 notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00323309

Qualification Title
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info-
Source Of Further Info-
Url-
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasMathematics
Information LanguageTR
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information-
Supplement LanguageTR
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type-
Expiry Date-
Access Requirements-
Ways To Acquire-
Country Code-
Qualification Code

TR00323309


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Mathematics

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-