Yeterlilik Kodu

TR00325051

Yeterlilik Adı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
 1. 1 - Küreselleşen iş dünyasındaki gelişmelerin izinde uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinlerarası bir yaklaşımla uzmanlık geliştirecek biçimde kullanabilmek
 2. 2 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki donanımını reel süreçlere aktif biçimde kanalize ederek yönetme becerisini ortaya koymak
 3. 3 - Bağlı olduğu birimdeki çalışanlarla yazılı ve sözlü olarak verimli iletişim kurabilmek ve mesleki gelişim etkinliklerini organize edebilmek
 4. 4 - Esnek ve gelişmeye açık uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki dinamikleri, temel ve güncel kuramsal çerçeve içerisine oturtarak değerlendirmek
 5. 5 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki karmaşık sorunları çokyönlülüğü kucaklayan bir biçimde analitik ve bağımsız düşünme yetisi ve sentez kabiliyetiyle çözüme kavuşturmak
 6. 6 - Sektörel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutmak
 7. 7 - Eğitimi boyunca edindiği bilgileri mevcut ekonomik konjonktür dahilinde yorumlama, sorgulama ve derinleştirme yeteneğine sahip olmak
 8. 8 - Uluslararası ticaret ve lojistik uygulamalarında sektörel koordinasyon sağlayarak mevcut ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretmek için sorumluluk almak ve organizasyon becerisine sahip olmak
 9. 9 - Ulusal ve uluslararası platformda özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu güncel teknik donanıma ve çoklu dil becerisine sahip olmanın yanısıra alana özgü yaygın bilişim ve yazılım programlarına hâkim olmak
 10. 10 - Eğitim aldığı alanın uluslararası niteliğine paralel olarak her platformda etkin iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak
 11. 11 - Sosyal ve entelektüel kapasitesi gelişmiş, vizyon sahibi ve etik değerleri yüksek , grup iletişimine uyum becerisi gösteren bireyler olmak
Detaylı Bilgi
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2008-2009 akademik yılında İşletme Fakültesi altında eğitim ve öğretime başlamış, ilk mezunlarını 2012-2013 akademik yılında vermiştir.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Sektör- Üniversite işbirliği kapsamında 2010 yılında Ankara Lojistik Üssü ile eğitim, staj ve istihdam bakımından kapsamlı bir ortaklık anlaşmasına imza atmıştır.
 • 4 yıllık lisans dönemi boyunca öğrencilerine 50 dersten ve zorunlu stajdan oluşan (38 zorunlu-12 seçmeli ders) bir müfredat sunulmaktadır.
 • Her yarıyıl en az 5 dersten oluşur.
 • Derslerin %85'inin eğitim dili İngilizcedir.
 • Üçüncü sınıftan başlayarak her yarıyılda seçmeli ders öngörülmektedir.
Detaylı Bilginin Kaynağı

Atılım Üniversitesi AKTS ve TYÇÇ Kataloğu


Url
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Tematik AlanEkonomi
DilTR
Sorumlu KurumAtılım Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLwww.atilim.edu.tr
Bilgi Kaynağı

Atılım Üniversitesi

Ek DiliTR
Ek Urlhttps://www.atilim.edu.tr/tr/ects/page/3522/diploma-eki-de
Ulusal Meslek Sınıflaması

ISCO:08

İlişki Türü

Bölüm mezunları, uluslararası ticaret ve lojistiğin ekonomik, hukuki, siyasi ve kültürel yönlerini değerlendirme ve uygulama yeterliliği edindikleri eğitimlerinin ardından, tüm şirketlerin dış ticaret, finans ve lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları, gümrük müşavirlikleri ve bankaların kambiyo departmanları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden uzman/yönetici basamaklarında ve saygın meslekî pozisyonlarda istihdam edilebileceklerdir. Diğer taraftan, konusunda uzman olarak mezun olacak öğrencilerimiz, kamu sektöründe kanunların kendilerine tanıdığı tüm meslek sınavlarına girme olanağına da kavuşacak ve kariyer hedeflerini bu alanda da sürdürme imkanını bulacaklardır.

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Giriş Şartı

Türkiye'de eğitim veren özel ve devlet liselerinden mezun Türk öğrenciler için,

 • Lise Diploması,
 • Merkezi üniversite yerleştirme sınavıyla yerleştime,

 

Yabancı öğrenciler için,

 • Lise Diploması,
 • Türkiye dışında eğitim veren lise diplomaları için yetkili makamlarca verilen denklik belgesi.
 • İngilizce Yeterlilik Sertifikası (Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik sınavı veya eşdeğer bir sınavı geçmek -TOEFL için 173, IELTS için 6.0, FCE için C minimum skorlarından birine sahip olmak.)
Edinme Yolları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00325051


Yeterlilik Adı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
 1. 1 - Küreselleşen iş dünyasındaki gelişmelerin izinde uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinlerarası bir yaklaşımla uzmanlık geliştirecek biçimde kullanabilmek
 2. 2 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki donanımını reel süreçlere aktif biçimde kanalize ederek yönetme becerisini ortaya koymak
 3. 3 - Bağlı olduğu birimdeki çalışanlarla yazılı ve sözlü olarak verimli iletişim kurabilmek ve mesleki gelişim etkinliklerini organize edebilmek
 4. 4 - Esnek ve gelişmeye açık uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki dinamikleri, temel ve güncel kuramsal çerçeve içerisine oturtarak değerlendirmek
 5. 5 - Uluslararası ticaret ve lojistik alanlarındaki karmaşık sorunları çokyönlülüğü kucaklayan bir biçimde analitik ve bağımsız düşünme yetisi ve sentez kabiliyetiyle çözüme kavuşturmak
 6. 6 - Sektörel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutmak
 7. 7 - Eğitimi boyunca edindiği bilgileri mevcut ekonomik konjonktür dahilinde yorumlama, sorgulama ve derinleştirme yeteneğine sahip olmak
 8. 8 - Uluslararası ticaret ve lojistik uygulamalarında sektörel koordinasyon sağlayarak mevcut ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretmek için sorumluluk almak ve organizasyon becerisine sahip olmak
 9. 9 - Ulusal ve uluslararası platformda özel sektörün şiddetle gereksinim duyduğu güncel teknik donanıma ve çoklu dil becerisine sahip olmanın yanısıra alana özgü yaygın bilişim ve yazılım programlarına hâkim olmak
 10. 10 - Eğitim aldığı alanın uluslararası niteliğine paralel olarak her platformda etkin iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak
 11. 11 - Sosyal ve entelektüel kapasitesi gelişmiş, vizyon sahibi ve etik değerleri yüksek , grup iletişimine uyum becerisi gösteren bireyler olmak

Detaylı Bilgi
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2008-2009 akademik yılında İşletme Fakültesi altında eğitim ve öğretime başlamış, ilk mezunlarını 2012-2013 akademik yılında vermiştir.
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Sektör- Üniversite işbirliği kapsamında 2010 yılında Ankara Lojistik Üssü ile eğitim, staj ve istihdam bakımından kapsamlı bir ortaklık anlaşmasına imza atmıştır.
 • 4 yıllık lisans dönemi boyunca öğrencilerine 50 dersten ve zorunlu stajdan oluşan (38 zorunlu-12 seçmeli ders) bir müfredat sunulmaktadır.
 • Her yarıyıl en az 5 dersten oluşur.
 • Derslerin %85'inin eğitim dili İngilizcedir.
 • Üçüncü sınıftan başlayarak her yarıyılda seçmeli ders öngörülmektedir.

Detaylı Bilginin Kaynağı

Atılım Üniversitesi AKTS ve TYÇÇ KataloğuURL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Ekonomi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Atılım Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Atılım Üniversitesi


Ek Dili
TR


Ulusal Meslek Sınıflaması

ISCO:08


İlişki Türü

Bölüm mezunları, uluslararası ticaret ve lojistiğin ekonomik, hukuki, siyasi ve kültürel yönlerini değerlendirme ve uygulama yeterliliği edindikleri eğitimlerinin ardından, tüm şirketlerin dış ticaret, finans ve lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları, gümrük müşavirlikleri ve bankaların kambiyo departmanları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden uzman/yönetici basamaklarında ve saygın meslekî pozisyonlarda istihdam edilebileceklerdir. Diğer taraftan, konusunda uzman olarak mezun olacak öğrencilerimiz, kamu sektöründe kanunların kendilerine tanıdığı tüm meslek sınavlarına girme olanağına da kavuşacak ve kariyer hedeflerini bu alanda da sürdürme imkanını bulacaklardır.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Türkiye'de eğitim veren özel ve devlet liselerinden mezun Türk öğrenciler için,

 • Lise Diploması,
 • Merkezi üniversite yerleştirme sınavıyla yerleştime,

 

Yabancı öğrenciler için,

 • Lise Diploması,
 • Türkiye dışında eğitim veren lise diplomaları için yetkili makamlarca verilen denklik belgesi.
 • İngilizce Yeterlilik Sertifikası (Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik sınavı veya eşdeğer bir sınavı geçmek -TOEFL için 173, IELTS için 6.0, FCE için C minimum skorlarından birine sahip olmak.)

Edinme Yolları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00325051

Qualification Title
International Trade and Logistics Bachelors Degree Diploma
Non-preferred Terms-
Description
 1. 1 - To be able to utilize the theoretical and practical knowledge acquired in the fields of International Trade and Logistics with an interdisciplinary approach in developing expertise on the track of the progress in the globalized business world
 2. 2 - To exercise managerial skills by conducting his/her competences in the fields of International Trade and Logistics actively into real processes
 3. 3 - To be able to communicate effectively both in written and oral forms with the peers in the department where he/she holds a position and organize professional development activities
 4. 4 - To assess the basic and current dynamics of flexible and open fields of International Trade and Logistics in a theoretical framework
 5. 5 - To solve the complex problems in the fields of International Trade and Logistics with analytic and independent thinking ability and capability to synthesize them with embracing versatility
 6. 6 - To keep professional capabilities updated through improving business practicum by keeping track of the changes and innovations in the sector
 7. 7 - To have the characteristics to interpret, inquire and deepen the knowledge acquired during the education process within the existing economic conjuncture
 8. 8 - To have the necessary organizational skills and responsibility to create flexible, efficient and rapid solutions to the existing and possible problems with an innovative approach by facilitating sectoral coordination through the practices of International Trade and Logistics.
 9. 9 - To be able to use the current and widely used field specific information and software programs besides having up-to-date technical equipment and multiple language skills needed by private sector in both national and international platforms.
 10. 10 - To possess the competency in the English language to be able to communicate in every platform effectively, due to the international characteristic of the field they studied
 11. 11 - To become individuals having high intellectual and social capacity, vision and moral values and the ability to adapt to group communication
Further Info
 • International Trade and Logistics Department began in education and training in 2008-2009 academic year under the Faculty of Management and it gave its first graduates in the 2012-2013 academic year.
 • In terms of a comprehensive partnership between Industry-University, International Trade and Logistics Department has signed a cooperation agreement with Ankara    Logistics Base in 2010 concerning education, training and employment.
 • During 4-year undergraduate program, 50 courses and a compulsory internship (38 compulsory-12 elective courses) are offered in the curriculum
 • Each semester consists of at least five courses.
 • Language of instruction of 85% of the courses is English.
 • Starting from the third year elective courses are foreseen in each semester.
Source Of Further Info

Atılım University - ECTS Information Guide


Url
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasEconomics
Information LanguageEN
Awarding BodyAtilim University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlwww.atilim.edu.tr
Source Of Information

Atilim University

Supplement LanguageEN
Supplement URLhttps://www.atilim.edu.tr/tr/ects/page/3522/diploma-eki-de
National Occupation Classification

ISCO:08

Relationship Type

In recent years where global invesing activities are becoming intense and Turkey has emerged as an important actor in the international trade area, the need for well-supported work force both in international trade and logistics sectors are more than ever. In this sense, it is aimed for our graduates to meet the qualified work force deficit in our country.

After the education where they develop capability to evaluate and implement all aspects of their field, graduates can be employed in a wide range of firms and agencies particularly in those which specialized in export/import and logistics, in foreign exchange and finance deparments of the banks and in customs consultancies with promising positions. Moreover, our specialist graduates can also apply job examinations of the public sector since the legislation in force allow them.
Expiry Date

Qualification is continuous

Access Requirements

For Turkish students who attended to a private or state high school in Turkey,

 • High School Diploma,
 • Placement through a centralized national university placement examination.

For international students,

 • High School Diploma,
 • For diplomas of high schools abroad, the accreditation document given by official authorities.
 • Certificate of Proficiency in English (Qualifying in Atılım University Proficiency Exam or equivalent -Scoring a minimum of 173 for TOEFL, 6.0 for IELTS, C for FCE.)
Ways To Acquire

The students studying in this undergraduate program are required to have a Cumulative Grade Points Average (Cum.GPA) of not less than 2.00/4.00 and have completed all the courses with at least a letter grade of DD/S in the program in order to graduate. The minimum number of ECTS credits required for graduation is 240. It is also mandatory for the students to complete their compulsory internship in a specified duration and quality.

Country Code-
Qualification Code

TR00325051


Qualification Title
International Trade and Logistics Bachelors Degree Diploma

Non-preferred Terms
-

Description
 1. 1 - To be able to utilize the theoretical and practical knowledge acquired in the fields of International Trade and Logistics with an interdisciplinary approach in developing expertise on the track of the progress in the globalized business world
 2. 2 - To exercise managerial skills by conducting his/her competences in the fields of International Trade and Logistics actively into real processes
 3. 3 - To be able to communicate effectively both in written and oral forms with the peers in the department where he/she holds a position and organize professional development activities
 4. 4 - To assess the basic and current dynamics of flexible and open fields of International Trade and Logistics in a theoretical framework
 5. 5 - To solve the complex problems in the fields of International Trade and Logistics with analytic and independent thinking ability and capability to synthesize them with embracing versatility
 6. 6 - To keep professional capabilities updated through improving business practicum by keeping track of the changes and innovations in the sector
 7. 7 - To have the characteristics to interpret, inquire and deepen the knowledge acquired during the education process within the existing economic conjuncture
 8. 8 - To have the necessary organizational skills and responsibility to create flexible, efficient and rapid solutions to the existing and possible problems with an innovative approach by facilitating sectoral coordination through the practices of International Trade and Logistics.
 9. 9 - To be able to use the current and widely used field specific information and software programs besides having up-to-date technical equipment and multiple language skills needed by private sector in both national and international platforms.
 10. 10 - To possess the competency in the English language to be able to communicate in every platform effectively, due to the international characteristic of the field they studied
 11. 11 - To become individuals having high intellectual and social capacity, vision and moral values and the ability to adapt to group communication

Further Info
 • International Trade and Logistics Department began in education and training in 2008-2009 academic year under the Faculty of Management and it gave its first graduates in the 2012-2013 academic year.
 • In terms of a comprehensive partnership between Industry-University, International Trade and Logistics Department has signed a cooperation agreement with Ankara    Logistics Base in 2010 concerning education, training and employment.
 • During 4-year undergraduate program, 50 courses and a compulsory internship (38 compulsory-12 elective courses) are offered in the curriculum
 • Each semester consists of at least five courses.
 • Language of instruction of 85% of the courses is English.
 • Starting from the third year elective courses are foreseen in each semester.

Source Of Further Info

Atılım University - ECTS Information GuideURL

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Economics

Information Language
EN

Awarding Body
Atilim University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Atilim University


Supplement Language
EN


National Occupation Classification

ISCO:08


Relationship Type

In recent years where global invesing activities are becoming intense and Turkey has emerged as an important actor in the international trade area, the need for well-supported work force both in international trade and logistics sectors are more than ever. In this sense, it is aimed for our graduates to meet the qualified work force deficit in our country.

After the education where they develop capability to evaluate and implement all aspects of their field, graduates can be employed in a wide range of firms and agencies particularly in those which specialized in export/import and logistics, in foreign exchange and finance deparments of the banks and in customs consultancies with promising positions. Moreover, our specialist graduates can also apply job examinations of the public sector since the legislation in force allow them.

Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

For Turkish students who attended to a private or state high school in Turkey,

 • High School Diploma,
 • Placement through a centralized national university placement examination.

For international students,

 • High School Diploma,
 • For diplomas of high schools abroad, the accreditation document given by official authorities.
 • Certificate of Proficiency in English (Qualifying in Atılım University Proficiency Exam or equivalent -Scoring a minimum of 173 for TOEFL, 6.0 for IELTS, C for FCE.)

Ways To Acquire

The students studying in this undergraduate program are required to have a Cumulative Grade Points Average (Cum.GPA) of not less than 2.00/4.00 and have completed all the courses with at least a letter grade of DD/S in the program in order to graduate. The minimum number of ECTS credits required for graduation is 240. It is also mandatory for the students to complete their compulsory internship in a specified duration and quality.


Country Code
-