Yeterlilik Kodu

TR00333072

Yeterlilik Adı
Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇağ Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiÇağ Üniversitesi Yaşar Bayboğan Kampüsü Adana-Mersin Karayolu üzeri 33800 Yenice/MERSİN
Sorumlu Kurum URLhttps://www.cag.edu.tr/tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Siyaset bilimleri ve yurttaşlık
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)

Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli Yüksek Lisans Programı mesleğinde öğrencileri hem kuramsal hem de pratik bilgi ve becerilerle donatmak ve yeniliklere açık bireyler olmalarını sağlamaktır.

Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde, alana ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilir, tanımlayabilir, analiz yapabilir ve bilişim teknolojisi ürünlerini kullanarak sonuçları eleştirel şekilde yorumlayabilir.
 • Takım çalışması, yönetimsel beceri ve kişiler arası iletişim gibi yönetim tekniklerini iş ortamında kullanabilir.
 • Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş yaşamının farklı ortamlarında  yazılı ve sözlü olarak kullanabilir.
 • Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri temel disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alabilir.
 • Siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda farklı perspektifleri karşılaşılan konu ile ilişkilendirebilir ve uluslararası ilişkiler teorilerini kullanarak analiz edebilir.
 • Değişen çevre koşullarında yönetim becerilerini kullanarak, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunlara çözüm üretebilir.
 • Toplumsal, kültürel ve bilimsel alanlardaki çevresel faktörlere duyarlılık oluşturabilir.
 • En uygun çözüme ulaşmak amacıyla bilgiyi kuramsal yaklaşımla birleştirebilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıBir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız notu olmaması ve Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde araştırmacı olarak istihdam edilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00333072


Yeterlilik Adı
Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde, alana ilişkin güncel gelişmeleri takip edebilir, tanımlayabilir, analiz yapabilir ve bilişim teknolojisi ürünlerini kullanarak sonuçları eleştirel şekilde yorumlayabilir.
 • Takım çalışması, yönetimsel beceri ve kişiler arası iletişim gibi yönetim tekniklerini iş ortamında kullanabilir.
 • Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş yaşamının farklı ortamlarında  yazılı ve sözlü olarak kullanabilir.
 • Uluslararası İlişkiler alanındaki temel oyuncuları, olayları, kavramları ve küresel gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri temel disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alabilir.
 • Siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda farklı perspektifleri karşılaşılan konu ile ilişkilendirebilir ve uluslararası ilişkiler teorilerini kullanarak analiz edebilir.
 • Değişen çevre koşullarında yönetim becerilerini kullanarak, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunlara çözüm üretebilir.
 • Toplumsal, kültürel ve bilimsel alanlardaki çevresel faktörlere duyarlılık oluşturabilir.
 • En uygun çözüme ulaşmak amacıyla bilgiyi kuramsal yaklaşımla birleştirebilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı
-

URL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Siyaset bilimleri ve yurttaşlık

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Çağ Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Çağ Üniversitesi Yaşar Bayboğan Kampüsü Adana-Mersin Karayolu üzeri 33800 Yenice/MERSİN

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Çağ Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Yüksek Lisans'ı tamamlayan öğrenciler devlet veya özel sektörlerde görev yapabilirler. Ayrıca devlet veya vakıf üniversitelerinde araştırmacı olarak istihdam edilirler.


Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
-

Edinme Yolları

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması, başarısız notu olmaması ve Tezli Yüksek Lisans Programı için öğrencinin tez çalışmasından başarılı olması koşulu aranır.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00333072

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttps://www.cag.edu.tr/en
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasPolitical sciences and civics
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00333072


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Political sciences and civics

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-