Yeterlilik Kodu

TR00330888

Yeterlilik Adı
Uluslararası Sivil Havacılık Lojistiği ve İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar

​​​​​​​

Tanım
 • Uluslararası Sivil Havacılık Lojistiği ve İşletmeciliği mezunu, işletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilme becerisini kazanırlar.
 • Mezunlar, işletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilme becerisini kazanırlar.
 • Bölüm  mezunları sivil havacılık hizmet zinciri şirketlerinin uluslararası ilişkilerini sürdürülebilecek ve  yürütebilecek bilgi ve beceriye hakim olurlar.
 • Uluslararası Sivil Havacılık Lojistiği ve İşletmeciliği mezunu, havayolu endüstrisi tedarik zinciri süreçlerini planlayabilecek, koordine edebilecek, yürütebilecek ve kontrolleri yapabilecek bilgiye sahip olurlar.
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Mezunlar, Hava lojistik ve taşımacılık şirketlerinde  üst düzey yönetici olabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.
 • Tedarik zinciri ve hava  lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olurlar.
 • Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilme becerisine sahip olurlar.
 • Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilecek ve yönetebilecek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilecek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilecek beceriye sahip olurlar
 • Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilecek bilgiye sahip olurlar.
 • Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olurlar
 • Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik,  yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda meslektaşları ile bilgi paylaşabilme becerisine sahip olurlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaylı Bilgi
 • Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:
 • Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin etkisi ile artan rekabet sonucunda büyük önem kazanmış olan uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında çağımızın gereklerine uygun, sürekli değişim ve gelişmeye açık, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş, çağın ilerisine geçebilecek insan kaynaklarını sağlamak, söz konusu alanlarda akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve akademisyen yetiştirmektir.
 • Diğer taraftan, ticaretin düzenli yürütülmesi için lojistik sektörünün güçlü olması bir ön şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar malzemelerin, hizmetlerin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreçlerini içeren ve hem Türkiye'de hem de dünyada gittikçe önemi artan bir uygulama alanıdır.
 • Lojistik ve taşımacılık sektörü her fırsat ve ortamda eleman ihtiyaçlarını dile getirmektedir. Ayrıca, program uluslararası ticaret ve lojistik gibi birbiri ile yakından ilişkili iki konu arasındaki bağlantıları kurarak bir sinerji ve önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.
 • Hem yasal bir düzenleme ile taşıma ve lojistik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların "ihtisas diplomalı yöneticiler" tarafından yönetilmeleri zorunluluğunun getirilmesi, hem de lojistiğin ticaret ile olan yakın ilişkisi nedeniyle, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programı mezunlara ayrıcalık kazandıracaktır.
Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Yeditepe Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştır


Url
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Tematik AlanTaşımacılık hizmetleri
DilTR
Sorumlu KurumYeditepe Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul
Sorumlu Kurum URLhttps://yeditepe.edu.tr/
Bilgi Kaynağı-
Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü-
Geçerlilik Tarihi-
Giriş Şartı
 • Programa Başvuru Süreci ve Koşulları

 • Yeditepe Üniversitesi web sayfası üzerinden (www.yeditepe.edu.tr) “Enstitüler” , “Sosyal Bilimler Enstitüsü”, Online kayıt bağlantısından başvurular yapılabilir. Başvuru ekranında "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi" ana başlığı seçildikten sonra "Uluslararası Sivil Havacılık Lojistiği ve İşletmeciliği" kutucuğu tıklanmalıdır. Başvuruyu takiben adaylar Güz dönemi için Eylül ayında, Bahar dönemi için Ocak ayında, Yaz dönemi için ise Haziran ayında mülakata davet edilirler.  Yapılacak olan mülakatta başarılı bulunan adaylar aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde Kesin Kayıtlarını gerçekleştirerek bölüm derslerini almaya başlayabilirler.
 • Yurtiçi veya yurtdışı YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir üniversiteden lisans diploması almış olmak,
 • ALES'ten 55 ve üstünde puana sahip olmak (Başvuru tarihinde, son beş yıl içinde alınmış ALES belgesi olmayan öğrenciler, belgeyi edinmeleri koşulu ile "şartlı öğrenci" olarak programa kabul edilebilirler). Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 • Azami öğrenim süresi YÖK Lisansüstü Yönetmeliği’ne göre Tezli program için dört yarıyılı ders aşaması olmak üzere toplam “altı” yarıyıl, Tezsiz program için “üç” yarıyıldır.
 •      4. İngilizce Yeterlilik Belgesi (son beş yıl içinde girilen YDS/YÖKDİL :55, TOEFL:66) olmayan adaylar üniversitemizin yaptığı İngilizce Yeterlilik Sınavına alınırlar, başarılı bulunanlar kesin kayıt     yaptırarak bölüm derslerini alabilir. Diğer adaylar ise bu sınav ile belirlenmiş seviyelerine göre gerekli görülecek İngilizce hazırlık kurlarını tamamladıktan sonra bölüm derslerini alabilirler. (Yeditepe Üniversitesi mezunları İngilizce yeterlilikten muaftır).

Edinme Yolları
 • Mezuniyet Koşulları:
  Programın, tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere alternatifleri bulunmaktadır. Buna göre; tezli yüksek lisans programında, adayların 8 dersi[TL 513(zorunlu) + TL 514(zorunlu) + TL 571(zorunlu) + 4 Alan Seçmeli + Seminer]  ve bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programında ise adayların 10 dersi [TL 513(zorunlu) + TL 514(zorunlu) + TL 571(zorunlu) + 7 Alan Seçmeli] ve bir dönem projesini başarı ile tamamlamaları beklenmektedir.
 • NOT: Tezli yüksek lisans yapacak öğrencilerin minimum 4 havacılık dersini tamamlamaları gerekmektedir.

  *TL 519 Operation Management dersi havacılık dersleri arasında sayılabilmektedir.

  Tezsiz yüksek lisans yapacak öğrencilerin minimum 6 tane havacılık dersi almaları gerekmektedir.
Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00330888


Yeterlilik Adı
Uluslararası Sivil Havacılık Lojistiği ve İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar

​​​​​​​


Tanım
 • Uluslararası Sivil Havacılık Lojistiği ve İşletmeciliği mezunu, işletmecilik alanındaki kavram ve bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme ve bu sayede sorunları tanımlayıp analiz edebilmek için araştırmalara dayalı çözüm önerileri getirebilme becerisini kazanırlar.
 • Mezunlar, işletmecilik, lojistik ve taşımacılık konusunda güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilme becerisini kazanırlar.
 • Bölüm  mezunları sivil havacılık hizmet zinciri şirketlerinin uluslararası ilişkilerini sürdürülebilecek ve  yürütebilecek bilgi ve beceriye hakim olurlar.
 • Uluslararası Sivil Havacılık Lojistiği ve İşletmeciliği mezunu, havayolu endüstrisi tedarik zinciri süreçlerini planlayabilecek, koordine edebilecek, yürütebilecek ve kontrolleri yapabilecek bilgiye sahip olurlar.
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Mezunlar, Hava lojistik ve taşımacılık şirketlerinde  üst düzey yönetici olabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar.
 • Tedarik zinciri ve hava  lojistik süreçlerin planlanması ve yönetimine ilişkin bilgi teknolojilerinden yararlanabilme becerisine sahip olurlar.
 • Mesleki konularda ekip üyeleri ile uyumlu bir çalışma yürütebilme becerisine sahip olurlar.
 • Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilecek ve yönetebilecek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilecek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilecek beceriye sahip olurlar
 • Analitik karar verme yöntemleri ile, sorunları nicel yöntemlerle tanımlayarak çözüm önerileri üretebilecek bilgiye sahip olurlar.
 • Konu alanındaki bir araştırmayı bilimsel araştırma sürecinin aşamalarına uygun olarak gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olurlar
 • Konu alanı ile ilgili güncel sorunları çözmeye yönelik,  yeni fırsatlar yaratabilecek projeler üretebilme, mesleği ile ilgili konularda meslektaşları ile bilgi paylaşabilme becerisine sahip olurlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Detaylı Bilgi
 • Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:
 • Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin etkisi ile artan rekabet sonucunda büyük önem kazanmış olan uluslararası ticaret ve lojistik alanlarında çağımızın gereklerine uygun, sürekli değişim ve gelişmeye açık, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş, çağın ilerisine geçebilecek insan kaynaklarını sağlamak, söz konusu alanlarda akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve akademisyen yetiştirmektir.
 • Diğer taraftan, ticaretin düzenli yürütülmesi için lojistik sektörünün güçlü olması bir ön şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar malzemelerin, hizmetlerin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreçlerini içeren ve hem Türkiye'de hem de dünyada gittikçe önemi artan bir uygulama alanıdır.
 • Lojistik ve taşımacılık sektörü her fırsat ve ortamda eleman ihtiyaçlarını dile getirmektedir. Ayrıca, program uluslararası ticaret ve lojistik gibi birbiri ile yakından ilişkili iki konu arasındaki bağlantıları kurarak bir sinerji ve önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.
 • Hem yasal bir düzenleme ile taşıma ve lojistik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların "ihtisas diplomalı yöneticiler" tarafından yönetilmeleri zorunluluğunun getirilmesi, hem de lojistiğin ticaret ile olan yakın ilişkisi nedeniyle, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programı mezunlara ayrıcalık kazandıracaktır.

Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Yeditepe Üniversitesi Bilgi Paketinden alınmıştırURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Taşımacılık hizmetleri

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Yeditepe Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir/İstanbul

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı
-

Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi
-

Giriş Şartı
 • Programa Başvuru Süreci ve Koşulları

 • Yeditepe Üniversitesi web sayfası üzerinden (www.yeditepe.edu.tr) “Enstitüler” , “Sosyal Bilimler Enstitüsü”, Online kayıt bağlantısından başvurular yapılabilir. Başvuru ekranında "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi" ana başlığı seçildikten sonra "Uluslararası Sivil Havacılık Lojistiği ve İşletmeciliği" kutucuğu tıklanmalıdır. Başvuruyu takiben adaylar Güz dönemi için Eylül ayında, Bahar dönemi için Ocak ayında, Yaz dönemi için ise Haziran ayında mülakata davet edilirler.  Yapılacak olan mülakatta başarılı bulunan adaylar aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde Kesin Kayıtlarını gerçekleştirerek bölüm derslerini almaya başlayabilirler.
 • Yurtiçi veya yurtdışı YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir üniversiteden lisans diploması almış olmak,
 • ALES'ten 55 ve üstünde puana sahip olmak (Başvuru tarihinde, son beş yıl içinde alınmış ALES belgesi olmayan öğrenciler, belgeyi edinmeleri koşulu ile "şartlı öğrenci" olarak programa kabul edilebilirler). Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 • Azami öğrenim süresi YÖK Lisansüstü Yönetmeliği’ne göre Tezli program için dört yarıyılı ders aşaması olmak üzere toplam “altı” yarıyıl, Tezsiz program için “üç” yarıyıldır.
 •      4. İngilizce Yeterlilik Belgesi (son beş yıl içinde girilen YDS/YÖKDİL :55, TOEFL:66) olmayan adaylar üniversitemizin yaptığı İngilizce Yeterlilik Sınavına alınırlar, başarılı bulunanlar kesin kayıt     yaptırarak bölüm derslerini alabilir. Diğer adaylar ise bu sınav ile belirlenmiş seviyelerine göre gerekli görülecek İngilizce hazırlık kurlarını tamamladıktan sonra bölüm derslerini alabilirler. (Yeditepe Üniversitesi mezunları İngilizce yeterlilikten muaftır).


Edinme Yolları
 • Mezuniyet Koşulları:
  Programın, tezli ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere alternatifleri bulunmaktadır. Buna göre; tezli yüksek lisans programında, adayların 8 dersi[TL 513(zorunlu) + TL 514(zorunlu) + TL 571(zorunlu) + 4 Alan Seçmeli + Seminer]  ve bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programında ise adayların 10 dersi [TL 513(zorunlu) + TL 514(zorunlu) + TL 571(zorunlu) + 7 Alan Seçmeli] ve bir dönem projesini başarı ile tamamlamaları beklenmektedir.
 • NOT: Tezli yüksek lisans yapacak öğrencilerin minimum 4 havacılık dersini tamamlamaları gerekmektedir.

  *TL 519 Operation Management dersi havacılık dersleri arasında sayılabilmektedir.

  Tezsiz yüksek lisans yapacak öğrencilerin minimum 6 tane havacılık dersi almaları gerekmektedir.

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00330888

Qualification Title
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info-
Source Of Further Info-
Url-
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasTransport services
Information LanguageTR
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information-
Supplement LanguageTR
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type-
Expiry Date-
Access Requirements-
Ways To Acquire-
Country Code-
Qualification Code

TR00330888


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Transport services

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-