Yeterlilik Kodu

TR00325052

Yeterlilik Adı
İşletme Doktora Diploması
Öncelikli Olmayan Adlar-
Tanım
 • Alanındaki akademik ve bilimsel çalışmaları kavrama, sentezleme ve eleştirme yeteneklerine sahiptir.
 • İşletmelerde ortaya çıkan sorunlara bütünsel ve yaratıcı yaklaşarak hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle değerlendirebilir.
 • İşletme alanındaki uygulamalarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir, çözüm üretebilir ve liderlik yapabilir.
 • İşletme alanında proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilir, proje hedeflerine uygun sorumluluk alabilir.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir.
 • Bilimsel araştırma yöntemlerinin bütün süreçlerini yetkinlikle yerine getirerek araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanma ve verileri analiz etme becerisine sahiptir.
 • Yazın taraması yapmayı, akademik makale yazmayı ve sunmayı bilir.
 • Araştırma etiği hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Alanına özgün, bilime yenilik getiren ve kayda değer bilimsel katkı sağlayan çalışmalar yapabilme yetisine sahiptir.
 • Etkin sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak bilgi aktarımı yapabilir.
 • İleri düzeyde İngilizce yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.
 • İstatistik paket programlarını etkin biçimde kullanabilir.
 • Çevre, sosyal sorumluluk, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler konularında bilgilidir.
Detaylı Bilgi-
Detaylı Bilginin Kaynağı

Piri Reis Üniversitesi Bilgi Paketi 


Url
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi8
Tematik AlanYönetim ve idare
DilTR
Sorumlu Kurum Piri Reis Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiPostane Mahallesi, Eflatun Sk. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL
Sorumlu Kurum URLhttps://www.pirireis.edu.tr/
Bilgi Kaynağı

Piri Reis Üniversitesi  

Ek DiliTR
Ek Url-
Ulusal Meslek Sınıflaması-
İlişki Türü-
Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Giriş Şartı
 • Yüksek lisans derecesi
  • 6.2.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler programa başvurabilir.
  • Yüksek lisans not ortalamsı 4’lük sistemde minimum 3,00 veya diğer sistemlerde 4’lük sisteme göre muadili olmalı.
 • Yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için Lisansüstü giriş sınavından (ALES) minimum 65, lisans derecesiyle başvuranlar için Lisansüstü giriş sınavından (ALES) minimum 75puan almak.
 • İngilizce yeterlilik belgesi
  • YÖK tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavlarından birine girip en az YDS:65 veya muadili puan almış olmak.
 • Yapılacak mülakat ve bilim sınavından başarılı olmak.
 • Adayların seçiminde;
  • ALES puanına % 50,
  • Yüksek Lisans not ortalamasına % 10,
  • Mülakat ve bilim sınavı sonucuna % 40 ağırlık verilecektir.
Edinme Yolları

 Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

 Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF harfi olmayan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, GNO’su 3’ün üzerinde olan ve tezini başarıyla savunan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Ülke Kodu-
Yeterlilik Kodu

TR00325052


Yeterlilik Adı
İşletme Doktora Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Tanım
 • Alanındaki akademik ve bilimsel çalışmaları kavrama, sentezleme ve eleştirme yeteneklerine sahiptir.
 • İşletmelerde ortaya çıkan sorunlara bütünsel ve yaratıcı yaklaşarak hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle değerlendirebilir.
 • İşletme alanındaki uygulamalarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir, çözüm üretebilir ve liderlik yapabilir.
 • İşletme alanında proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilir, proje hedeflerine uygun sorumluluk alabilir.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir.
 • Bilimsel araştırma yöntemlerinin bütün süreçlerini yetkinlikle yerine getirerek araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanma ve verileri analiz etme becerisine sahiptir.
 • Yazın taraması yapmayı, akademik makale yazmayı ve sunmayı bilir.
 • Araştırma etiği hakkında farkındalığa sahiptir.
 • Alanına özgün, bilime yenilik getiren ve kayda değer bilimsel katkı sağlayan çalışmalar yapabilme yetisine sahiptir.
 • Etkin sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak bilgi aktarımı yapabilir.
 • İleri düzeyde İngilizce yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.
 • İstatistik paket programlarını etkin biçimde kullanabilir.
 • Çevre, sosyal sorumluluk, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler konularında bilgilidir.

Detaylı Bilgi
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

Piri Reis Üniversitesi Bilgi Paketi URL

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Tematik Alan
Yönetim ve idare

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Piri Reis Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Postane Mahallesi, Eflatun Sk. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Piri Reis Üniversitesi  


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Ulusal Meslek Sınıflaması
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Yüksek lisans derecesi
  • 6.2.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler programa başvurabilir.
  • Yüksek lisans not ortalamsı 4’lük sistemde minimum 3,00 veya diğer sistemlerde 4’lük sisteme göre muadili olmalı.
 • Yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için Lisansüstü giriş sınavından (ALES) minimum 65, lisans derecesiyle başvuranlar için Lisansüstü giriş sınavından (ALES) minimum 75puan almak.
 • İngilizce yeterlilik belgesi
  • YÖK tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavlarından birine girip en az YDS:65 veya muadili puan almış olmak.
 • Yapılacak mülakat ve bilim sınavından başarılı olmak.
 • Adayların seçiminde;
  • ALES puanına % 50,
  • Yüksek Lisans not ortalamasına % 10,
  • Mülakat ve bilim sınavı sonucuna % 40 ağırlık verilecektir.

Edinme Yolları

 Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

 Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, herhangi bir dersten; FF harfi olmayan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, GNO’su 3’ün üzerinde olan ve tezini başarıyla savunan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00325052

Qualification Title
Non-preferred Terms-
Description-
Further Info-
Source Of Further Info-
Url-
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level8
Thematic AreasManagement and administration
Information LanguageTR
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Source Of Information-
Supplement LanguageTR
Supplement URL-
National Occupation Classification-
Relationship Type-
Expiry Date-
Access Requirements-
Ways To Acquire-
Country Code-
Qualification Code

TR00325052


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Management and administration

Information Language
TR

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-