AYÇ Danışma Grubu 55. Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilen AYÇ Danışma Grubu 55. Toplantısı’na katılmıştır. Yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen AYÇ Tavsiye Kararı gereğince, referanslama sürecinde şeffaflığı ve güveni teşvik etmek ve genel tutarlığı sağlamak amacıyla AYÇ...

TYÇ Kurulu 31. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 31. Toplantısı, 18 Şubat 2021 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN başkanlığında gerçekleştirilmiştir.   Toplantı, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen çalışmalar hakkında yapılan bilgilendirmeyle başlamıştır. Toplantıda ilk olarak TYÇ Strateji Belgesi Taslağı değerlendirilmiştir. TYÇ’ye yönelik kapsamlı durum...

TYÇ’ye 11 Yeterlilik Daha Yerleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne (TYÇ) yönelik 10 yıldır yürütülen çalışmaların nihai hedefi, kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesidir. Dolayısıyla, yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmeye başlanması, önemli kilometre taşlarından biridir. 14 Şubat 2020 tarihinde TYÇ Koordinasyon Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Yeterliliklerin Türkiye...

TYÇ Yeterlilik Türleri Güncellendi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), sekiz seviye ve yeterlilik türlerinden oluşan bir yapıya sahiptir. Seviyeler, seviye tanımlayıcıları aracılığıyla tanımlanmakta ve yeterlilik türleriyle desteklenmektedir. TYÇ geliştirme sürecinde yapılan incelemelerde, sadece seviye yapısı kullanılmasının etkili bir sınıflandırma yapılmasını güçleştireceği öngörülerek seviye yapısının yanı sıra çeşitli yeterlilik...

TYÇ 2020 Faaliyet Raporu ve 2021 Faaliyet Planı Onaylandı

  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Hususlar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi gereğince yıllık faaliyet raporlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu tarafından TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunulması gerekmektedir. Bu hüküm doğrultusunda TYÇ çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporları TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmakta ve TYÇ Kurulunun...

TYÇ Yeterlilik Türü Belirleyicileri Onaylandı

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), sekiz seviye ve yeterlilik türlerinden oluşan bir yapıya sahiptir. Seviyeler, seviye tanımlayıcıları aracılığıyla tanımlanmakta ve yeterlilik türleriyle desteklenmektedir. Yeterlilik türleri ise yeterlilik türü belirleyicileriyle tanımlanmaktadır. Yeterlilik türleri, TYÇ’nin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri veya genel,...

Sorumlu Kurumların Hazırladığı Kalite Güvence Belgeleri Uygun Bulundu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) 19 Kasım 2015’te yürürlüğe girmesiyle birlikte, yeterliliklerin geçerliliğini ve güvenilirliğini desteklemek için yenilikçi kalite güvence sistemlerinin kurulmasına ve işletilmesine yönelik bir süreç başlamıştır. Yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesinin ön koşulu, kalite güvencesinin sağlanması başka bir deyişle, TYÇ...

TYÇ Kurulu 30. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Otuzuncu Toplantısı, 28 Ocak 2021 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Sayın Metin KARAMAN başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kurul üyelerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcileri de katılım sağlamıştır.   Toplantı, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen...

TUYEP Açılış Konferansı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında finanse edilen “Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)” Açılış Konferansı 16 Aralık 2020 Çarşamba günü geniş bir katılımla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Temel hedeflerinden birinin Türkiye Yeterlilikler...

TYÇ Kurulu 29. Toplantısı Gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 29. Toplantısı, 24 Aralık 2020 tarihinde Kurul Başkanı ve Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU başkanlığında gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen çalışmalar hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından birinci gündem maddesi kapsamında, mevcut yeterlilik türleri listesi istişare edilmiş ve...
Sayfa 2/6 gösteriliyor.