TYÇ İstişare Meclisi

TYÇ Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince TYÇ’ye ilişkin konuları değerlendirmek ve görüş bildirmek amacıyla TYÇ Kurulu’nun önerdiği paydaşların temsil edildiği İstişare Meclisi 2018 yılında oluşturulmuştur.  TYÇ İstişare Meclisi üyeleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda TYÇ Kurulunun önerisi üzerine TYÇ Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmektedir.  

TYÇ İstişare Meclisi’nin birinci toplantısı, 70 farklı kurum ve kuruluştan 100’ü aşkın temsilcinin katılımıyla 19 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. TYÇ İstişare Meclisinde yer alan kurum ve kuruluşlar aşağıdaki sunulmaktadır.

TYÇ İSTİŞARE MECLİSİNDE YER ALAN KURUM VE KURULUŞLAR

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

ADALET BAKANLIĞI

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TİCARET BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜRKİYE İŞ KURUMU

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLAR KONFEDERASYONU

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ (TURMOB)

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TURSAB)

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TİSK)

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (TÜSİAD)

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD)

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRK-İŞ)

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ)

TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)

MEMUR SENDİKALARI KONFEDERASYONU (MEMUR-SEN)-(EĞİTİM-BİR-SEN)

TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TÜRKİYE KAMU-SEN)-(TÜRK EĞİTİM SEN)

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KESK)-(EĞİTİM SEN)

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ

ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM DERNEĞİ

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ (ERG)

EĞİTİM VE GELİŞTİRME PLATFORMU DERNEĞİ (TEGEP)

EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME VAKFI (MEKSA)

MESS EĞİTİM VAKFI

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI (ÖRAV)

TÜRKİYE EKONOMİ POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VAKFI (TEPAV)