Yeterlilik Tür Belirleyicileri

 

TYÇ kapsamında yeterlilik; sorumlu kurum tarafından bireyin öğrenme kazanımlarını belirli ölçütlere göre edindiğinin bir değerlendirme ve geçerlilik kazandırma sürecinin sonunda tanınması halinde elde edilen resmi belgedir.

Yeterlilik türleri ise TYÇ’nin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri veya genel, meslekî ve akademik yönelimleri açısından benzerlik gösteren yeterliliklerin sınıflandırıldığı yeterlilik gruplarını temsil etmektedir. Aynı seviyede yer alan ancak işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri ve/veya yönelimleri açısından önemli farklılıklar gösteren yeterliliklerin birbirinden ayırt edilmesine olanak sağlayan yeterlilik türleri, yeterlilik türü belirleyicileri kullanılarak tanımlanmaktadır.

Yeterlilik Tür Belirleyicileri TYÇ'nin yapıtaşlarından biridir. Belirli bir tür altındaki yeterliliklerin ortak öğrenme kazanımlarını içerir.

Seviyeler ve seviye tanımlayıcıları arasındaki ilişki; yeterlilik türü ve yeterlilik tür belirleyicileri arasında da bulunmaktadır.

TYÇ’de tanımlanan yeterlilik türleri ve öngörülen seviyeleri aşağıdaki tablodan incelenebilir.

TYÇ Seviyesi

Yeterlilik Türü Adı

Sorumlu Kurum

1

Okul Öncesi Katılım Belgesi

MEB

2

İlkokul Öğrenim Belgesi

MEB

2. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK

3

Ortaokul Öğrenim Belgesi

MEB

Kalfalık Belgesi

MEB

3. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK

4

Ustalık Belgesi

MEB

Mesleki ve Teknik Eğitim Lise Diploması

MEB

Lise Diploması

MEB

4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK

5

Ön Lisans Diploması (Akademik)

YÖK

Ön Lisans Diploması (Mesleki)

YÖK

5. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK

6

Lisans Diploması (Tezli)

YÖK

6. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK

7

Yüksek Lisans Diploması (Tezli)

YÖK

Yüksek Lisans Diploması (Tezsiz)

YÖK

7. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK

8

Doktora Diploması

(Doktora, Sanatta Yeterlilik/Doktora ve Tıpta Uzmanlık)

YÖK

8. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi

MYK

 

Her bir yeterlilik türü içerisinde yer alan yeterliliklere özgü ortak özellikleri tanımlamak için belirlenen unsurları içeren yeterlilik türü belirleyicilerinin oluşturulması, TYÇ’nin etkin olarak uygulanmasında büyük önem taşımaktadır.

Sorumlu kurumlara ait yeterlilik tür belirleyicileri görselde sunulmaktadır.