TYÇ Koordinasyon Kurulu

TYÇ Yönetmeliği’nin 15. Maddesi gereğince, TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmalara ilişkin nihai kararları almak ve temsilcisi oldukları kurumlarda kararların uygulanmasını sağlamak üzere, TYÇ Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. TYÇ ile ilgili üst düzey karar alma mercii olan TYÇ Koordinasyon Kurulu, Milli Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilecek ilgili Bakan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili ve Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanından oluşur.

Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı 25.01.2018 tarihinde düzenlenmiş olup dördüncü toplantı 19.12.2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Kemal ŞAMLIOĞLU, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. H. Haldun GÖKTAŞ ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN’ın katılımlarıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu hizmet binasında gerçekleştirilmiştir.

Toplantılarda TYÇ Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alınmış, sorumlu kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilmiş, hazırlanan mevzuat düzenlemeleri, raporlar ve faaliyet planları onaylanarak yürürlüğe konmuştur.