TYÇ Koordinasyon Kurulu

TYÇ Yönetmeliği’nin 15. Maddesi gereğince, TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmalara ilişkin nihai kararları almak ve temsilcisi oldukları kurumlarda kararların uygulanmasını sağlamak üzere, TYÇ Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. TYÇ ile ilgili üst düzey karar alma mercii olan TYÇ Koordinasyon Kurulu, Milli Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilecek ilgili Bakan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili ve Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanından oluşur.

Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı, MEB Müsteşar Yardımcısı Sayın Ercan DEMİRCİ, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ ile MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın katılımıyla 25/01/2018 tarihinde, ikinci toplantısı  MEB Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mahmut ÖZER, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ ile MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın  katılımıyla 14 Şubat 2020 tarihinde ve üçüncü toplantısı MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Ömer İNAN, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ İle MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın  katılımıyla 11 Ekim 2022 tarihinde MYK hizmet binasında gerçekleştirmiştir.

Toplantılarda TYÇ Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alınmış, sorumlu kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilmiş, hazırlanan mevzuat düzenlemeleri, raporlar ve faaliyet planları onaylanarak yürürlüğe konmuştur.