TYÇ Koordinasyon Kurulu

TYÇ Yönetmeliği’nin 15. Maddesi gereğince, TYÇ ile ilgili tüm teknik çalışmalara ilişkin nihai kararları almak ve temsilcisi oldukları kurumlarda kararların uygulanmasını sağlamak üzere, TYÇ Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. TYÇ ile ilgili üst düzey karar alma mercii olan TYÇ Koordinasyon Kurulu, MEB Müsteşarı, YÖK Başkanı veya görevlendireceği YÖK Başkan Vekili ve MYK Başkanından oluşmaktadır.

Koordinasyon Kurulu ilk toplantısı, MEB Müsteşar Yardımcısı Sayın Ercan DEMİRCİ, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ ile MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın katılımıyla 25/01/2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.