Yeterlilik Türleri

Yeterlilik türü; TYÇ’nin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri veya genel, meslekî ve akademik yönelimleri açısından benzerlik gösteren yeterliliklerin sınıflandırıldığı yeterlilik gruplarını temsil etmektedir. Yeterlilik türleri belirli bir öğrenme alanıyla ilişkili değildir. Yeterlilik türlerine; 5. seviyede “Ön Lisans Diploması” ve “5. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi”; 4. seviyede ise “Mesleki ve Teknik Eğitim Lise Diploması” ve “Ustalık Belgesi” örnek verilebilir.

TYÇ kurgusuna göre, aynı seviyede birden fazla yeterlilik türü yer alabilir. (Örneğin 7. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Yüksek Lisans Diploması gibi). Yeterlilik türleri, aynı seviyede yer alan ve yönelim, işlev veya kredi değerleri açısından benzerlik gösteren yeterlilikleri gruplandırmak için geliştirilmiştir. Aynı seviyede yer alan iki farklı yeterlilik türü, farklı hak, yetki ve/veya muafiyetler sağlamaktadır.

TYÇ’de yer alacak yeterlilik türleri “yeterlilik türü belirleyicileri" kullanılarak tanımlanmaktadır. Yeterlilik türü belirleyicisi; her bir yeterlilik türü içerisinde yer alan yeterliliklere özgü ortak özellikleri tanımlamaktadır. Yeterlilik türü belirleyicileri aşağıdaki bilgileri içermektedir:

 • Yeterlilik Türü Adı
 • Yeterliliği Veren Kuruluş
 • Yönelim
 • Seviye
 • Kategori
 • Kredi Aralığı ve Programın Normal Süresi
 • Program Profili
 • Öğrenme Ortamı
 • Öğrenme Kazanımları
 • Anahtar Yetkinlikler
 • Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kalite Güvencesi
 • Giriş Şartları
 • Yeterliliği Kazanma Şartları
 • İlerleme İmkânları
 • Yeterliliğin Yasal Dayanağı