Bireyin işini doğru yapması için gerekli beceri düzeyine sahip olmaması durumudur.