Erişilmeleri ve uygulanmaları, belirli yeterliliklere sahip olunmasına ilişkin yasal, düzenleyici ve idari hükümlere doğrudan veya dolaylı bağlı olan mesleki faaliyet veya faaliyetler grubudur.