Bireyin yeni mesleki ortamlara veya eğitim ortamlarına katılma ve uyum sağlama yeteneğidir.