Bireyin bir işveren için veya kendi hesabına çalışırken sergilediği veya sergilenmesi beklenen görev ve işlem setidir.