Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Danışma Grubu 63. Toplantısına Katılım Sağlandı

AYÇ Danışma Grubu 63. Toplantısı 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. Toplantıya Kurumumuzu temsilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Daire Başkanlığında görevli Uzman Büşra TEKELİOĞLU katılım sağlamıştır.

Avrupa Komisyonunun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ilk günü Avrupa Komisyonunun AYÇ aktiviteleri, CEDEFOP, ETF ve Avrupa Birliği Başkanlığı taraflarındaki güncel gelişmelerin katılımcılarla paylaşılmasıyla başlamış ardından beceri hareketliliğinin artması, Avrupa Dijital Beceriler Sertifikası, Avrupa Öğrenme Modeli ve Europass konularında gerçekleştirilen güncel çalışmaların sunulmasıyla devam etmiştir.

 

AYÇ Danışma Grubu 62. Toplantısında Referanslama Raporunu sunan ve Komisyon tarafından güncellemeler beklenen Malta Referanslama Raporuna dair nihai çalışmasını Komisyona sunmuş, Danimarka ise Referanslama Raporuna eklediği “Yaygın Öğrenmelerin Danimarka Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Yerleştirilmesi” konusunu sunmuştur. Toplantının ilk günü öğrenme kazanımlarıyla ilgili gelecek adımların tartışıldığı oturumla sonlanmıştır.

 

Toplantının ikinci gününün ilk oturumunda Litvanya Referanslama Raporunun mevcut durumu sunulmuş, 2022 yılında Avrupa genelinde Ulusal Yeterlilik Çerçevelerine ait gelişmeler analiz edilmiştir.