Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde 90 kişinin katılımıyla çevrimiçi gerçekleştirilen AYÇ Danışma Grubu 56. Toplantısı’na katılmıştır.

160621-1 

Yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen AYÇ Tavsiye Kararı gereğince, referanslama sürecinde şeffaflığı ve güveni teşvik etmek ve genel tutarlığı sağlamak amacıyla 2008 yılında AYÇ Danışma Grubu kurulmuştur.

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü’nün başkanlık ettiği ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) ve Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) uzmanlığıyla desteklenen Danışma Grubu, Avrupa Konseyi ile birlikte, ulusal temsilciler (Üye Devletlerden ikişer, diğer 11 katılımcı ülkeden ise birer temsilci), iş piyasası aktörleri, eğitim-öğretim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşmaktadır.

Yılda ortalama üç kez düzenlenen Danışma Grubu toplantılarına katılım sağlanarak Avrupa düzeyindeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeler takip edilmekte, ülkemizdeki gelişmeler paylaşılmakta, istişarelerde bulunulmakta ve kurumsal temaslar geliştirilmektedir. COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya AYÇ Danışma Grubu daimi temsilcisi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK katılmıştır.

160621-2 

Gündemdeki tüm konuların Danışma Grubu üyeleri tarafından müzakere edildiği toplantının ilk oturumunda, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa ve ülkeler düzeyindeki güncel gelişmeler hakkında bilgi verilmiş ve CEDEFOP tarafından ulusal yeterlilik çerçevelerine ilişkin araştırma sonuçları paylaşılmıştır.

160621-3 

Toplantının ikinci oturumunda Arnavutluk Referanslama Raporu’nun mevcut durumu hakkında bilgi verilmiş ve ESCO becerilerinin yeterliliklerle ilişkilendirilmesine ilişkin pilot çalışmanın sonuçları paylaşılmıştır.

160621-4 

Toplantının üçüncü oturumunda AYÇ-Europass Proje Grubu’nun yeterliliklerin kısa tanımlarının Europass Portalı’nda yayımlanmasına ilişkin çalışması sunulmuş ve değerlendirilmiştir.

160621-5 

Toplantının son oturumunda gelenek olduğu üzere “yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması” ele alınmış, Avrupa Komisyonu ve CEDEFOP tarafından güncel gelişmeler paylaşılmış, ”Belgelendirme için Tamamlayıcı Yolların Keşfedilmesi” başlıklı rapor sunulmuş ve Çapraz (Tranversal) Becerilerin Doğrulanmasına İlişkin Politika Araştırma Projesi’ne dair bilgi verilmiştir.