Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde 85 kişinin katılımıyla çevrimiçi gerçekleştirilen AYÇ Danışma Grubu 57. Toplantısı’na katılmıştır.

081121-8

Yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen AYÇ Tavsiye Kararı gereğince, referanslama sürecinde şeffaflığı ve güveni teşvik etmek ve genel tutarlığı sağlamak amacıyla 2008 yılında AYÇ Danışma Grubu kurulmuştur.

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü’nün başkanlık ettiği ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) ve Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) uzmanlığıyla desteklenen Danışma Grubu, Avrupa Konseyi ile birlikte, ulusal temsilciler (Üye Devletlerden ikişer, diğer 11 katılımcı ülkeden ise birer temsilci), iş piyasası aktörleri, eğitim-öğretim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşmaktadır.

Yılda ortalama üç kez düzenlenen Danışma Grubu toplantılarına katılım sağlanarak Avrupa düzeyindeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeler takip edilmekte, ülkemizdeki gelişmeler paylaşılmakta, istişarelerde bulunulmakta ve kurumsal temaslar geliştirilmektedir. COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya ülkemizi temsilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığında görevli Mesleki Yeterlilik Uzmanı Ekrem YAZICI katılmıştır.

 081121-4 

Gündemdeki tüm konuların Danışma Grubu üyeleri tarafından müzakere edildiği toplantının ilk oturumunda, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa ve ülkeler düzeyindeki güncel gelişmeler, AYÇ-Europass Proje Grubu’nun yeterliliklerin kısa tanımlarının Europass Portalı’nda yayımlanmasına ilişkin çalışmalar ve Mikro kredilere ilişkin bilgiler verilmiştir.

 081121-5 

Toplantının ikinci oturumunda Belçika Referanslama Raporu’nun mevcut durumu hakkında bilgi verilmiş, Arnavutluk Referanslama Raporu’nun nihai versiyonu Danışma grubuna sunulmuştur.

081121-6 

Toplantının üçüncü oturumunda Çapraz (Tranversal) Becerilerin Doğrulanmasına İlişkin Politika Araştırma Projesi paylaşılmış ve görüşler alınmıştır.

081121-7 

Toplantının son oturumunda gelenek olduğu üzere “yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması” ele alınmış, Avrupa Komisyonu ve CEDEFOP tarafından güncel gelişmeler paylaşılmış, Yaygın ve Serbest öğrenmelerin doğrulanması tavsiye kararı hakkında gerçekleştirilen ankete ilişkin yanıtlar Danışma grubu üyeleri ile paylaşılmıştır.