AYÇ Danışma Grubu 62. Toplantısına Katılım Sağlandı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 2008 yılı Aralık ayından beri Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olarak AYÇ Danışma Grubunda ülkemizi temsil etmektedir.

 

Avrupa Komisyonu tarafından 19-20 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen Avrupa Komisyonu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Danışma Grubu 62. Toplantısına Kurumumuz Başkanı Sayın Cemal Cihan COŞKUN ve MYK Uzmanı Büşra TEKELİOĞLU katılmıştır.

Toplantı’nın birinci gününde; AYÇ Komisyonu, Avrupa Konseyi ve ülkelerin ulusal durumlarıyla ilgili güncel gelişmeler, dijital eğitim ve beceri araçları konuları ile üçüncü dünya ülkeleri vatandaşlarının yeterliliklerinin tanınması ve becerilerinin doğrulanması konularında bilgilendirmeler yapılmıştır. Belçika Referanslama Raporunun güncellenmiş versiyonunun sunulmasıyla birlikte ilk gün sona ermiştir.

Toplantının ikinci gününde ise Malta Referanslama Raporunun güncellenmiş versiyonu sunulmuş, CEDEFOP; UYÇ Envanterinin güncellenmesi çalışmaları esnasında elde edilen bulguların paylaşıldığı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Program ETF ve CEDEFOP moderatörlüğünde; bölgesel ve ulusal yeterlilik çerçevelerinin küresel envanteri, tanıma merkezlerinin haritalandırılması, yeterlilikler veri tabanları ağı konularında üye ülkelerin fikir teatisiyle sona ermiştir.