Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne (TYÇ) yönelik 10 yıldır yürütülen çalışmaların nihai hedefi, kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesidir. Dolayısıyla, yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmeye başlanması, önemli kilometre taşlarından biridir.

Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslara göre yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesi için sağlanması gereken 3 ölçüt bulunmaktadır:

  • Yeterlilik, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nda yer almalıdır,
  • Yeterlilik formu, ilgili yeterlilik tür belirleyicisiyle uyumlu olmalıdır,
  • Yeterliliğin kalite güvencesi sağlanmış olmalıdır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin TYÇ’ye yerleştirilmesine ilişkin başvurusu, 19 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen TYÇ Kurulu 28. Toplantısında Usul ve Esaslar doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Değerlendirme sonucunda, TYÇ Kurulu tarafından yeterliliğin TYÇ’nin 3. Seviyesine yerleştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bir yeterliliğin TYÇ’ye yerleştirilmesi kalite güvence süreçlerinin etkin bir şekilde işletildiğinin yanı sıra, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne açık bir referans taşıdığı, yeterliliğe erişim süreçlerinin güvenilir ve şeffaf olduğu ve ilgili yeterliliğin eğitim kurumları ve işverenler tarafından kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Önümüzdeki süreçte de, yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesine devam edilerek yeterliliklerin şeffaflığı, güvenilirliği ve hareketliliği ulusal ve uluslararası düzeyde artırılacaktır.

TYÇ’yi kaliteden ödün vermeden ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak uygulama gayretimize ve kararlılığımıza desteklerinden ötürü tüm Kurul üyelerine ve paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.