Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasını amaçlayan TUYEP projesi kapsamında 18-19/10/2023 tarihinde Ankara’da Mikro Yeterliliklerde Ulusal Yaklaşımın Belirlenmesi Çalıştayı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılım sağladığı Çalıştay kapsamında mikro yeterlilikler alanında çalışma yapan ulusal ve uluslararası uzmanlar da yer aldı.

                                                                                                                                                                              

Çalıştayın açılış konuşmaları Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Mehmet ORDUKAYA ve MEB Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü ve TYÇ Kurulu Başkanı Ali KARAGÖZ tarafından gerçekleştirildi. Bu bölümde MEB Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali KARAGÖZ’e TYÇ Kurulu bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar ve kurumlar arası güçlü işbirliğinin oluşturulmasına sundukları katkılar dolayısıyla MYK Başkan Yardımcısı Mehmet ORDUKAYA tarafından plaket takdimi yapıldı.

                                                                                                                                                                             

Çalıştayın ilk gününde uluslararası alan uzmanı Antony Camilleri, Gazi Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Gürcü ERDAMAR KOÇ, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Nesrin DOĞAN ve Europas Uzmanı Hüdazan YAŞİN tarafından mikro yeterlilikler hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

                                                                                                                                                                             

Çalıştayın ikinci gününde MYK Başkan Yardımcısı Dr. Yaprak AKÇAY ZİLELİ tarafından modere edilen ve ülkemizde yeterliliklerden sorumlu ana kurumlar bünyesinde mikro yeterliliklere ilişkin güncel yaklaşımın, bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmaların ve gelecek planlarının tartışıldığı bir Panel oturumu gerçekleştirildi.Panelin ardında katılımcıların mikro yeterliliklere ilişkin üç farklı tematik alanda görüş ve değerlendirmelerini sundukları masa başı çalışmaları gerçekleştirildi.

                                                                                                                                                                                

Mikro Yeterliliklerde Ulusal Yaklaşımın Belirlenmesi Çalıştayı’na katılım sağlayarak kıymetli görüşleriyle konu hakkında yayınlanması planlanan Rapor ve mevzuat çalışmalarını ilk temellerinin atılmasına destek olan tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.