121022-1

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ile ilgili tüm teknik çalışmalara ilişkin nihai kararları almak ve temsilcisi oldukları kurumlarda kararların uygulanmasını sağlamak üzere Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ömer İNAN ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Sayın Adem CEYLAN’ın yer aldığı TYÇ Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısını 11 Ekim 2022 tarihinde MYK hizmet binasında gerçekleştirmiştir.

Toplantıda Kurum Başkan Yardımcımız Metin KARAMAN’ın sunumları ile 2020-2022 yıllarında TYÇ kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi paylaşılmış, yeterliliklerin çerçeveye yerleştirilmesi konusunda sorumlu kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilmiş ve istişarelerde bulunulmuştur.

Toplantının ikİnci bölümünde ise TYÇ Kurulu tarafından uygun bulunan altı farklı mevzuat düzenlemesi, faaliyet raporları ve eylem planları ile TYÇ’ye yerleştirilen yeterliliklere ilişkin liste oybirliğiyle onaylanmıştır.