31.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen TYÇ Kurulu 43. Toplantısında alınan kararlar gereğince "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterlilikler Arasındaki Yatay ve Dikey Geçiş ile Kredi Biriktirme ve Transferine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı"nın teknik açıdan incelenmesi ve süreç şemasının hazırlanmasından sorumlu teknik çalışma grubu Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda oluşturulmuş ve ilk toplantısını 13.11.2023 tarihinde gerçekleştirmiştir.

 

Tarsus Üniversitesi Rektörü ve TYÇ Kurulu üyesi Sn. Prof. Dr. Orhan AYDIN yönetiminde gerçekleştirilen teknik çalışma grubu toplantısına Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri katılım sağlamıştır.

 

Toplantıda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterlilikler Arasındaki Yatay ve Dikey Geçiş ile Kredi Biriktirme ve Transferine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağına ilişkin bilgilendirici bir sunum gerçekleştirilmiş, çalışma grubu üyelerince kapsamlı değerlendirmeler yapılmış ve süreç şeması oluşturulmuştur.