Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile ilgili iş ve işlemler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelik kapsamında çeşitli ikincil mevzuat düzenlemelerinin uygulamaya konulması gerekmektedir.  Bu kapsamda hazırlanan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Güncellenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 29 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen TYÇ Kurulu 33. toplantısında TYÇ Kurulu üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda nihai halini kazanarak onaylanmıştır.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin Güncellenmesine İlişkin Usul ve Esaslar, TYÇ’nin güncellenmesine ilişkin ihtiyaçların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, olası değişikliklerin etkilerinin ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi ve değişikliklerin gerçekleştirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri ve bu iş ve işlemlerle ilgili görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin düzenlemeleri konu almaktadır.

Usul ve esaslara sitemizin yayınlar bölümündeki mevzuat başlığından ulaşabilirsiniz.