Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansı 26-27 Ekim 2022 tarihlerinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat BİLGİN’in teşrifleri ile İstanbul’da gerçekleştirildi.

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasını amaçlayan TUYEP projesi kapsamında düzenlenen ve iki gün süren konferansta Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi konusunda yapılan çalışmalar ve bu konuda Avrupa’daki gelişmeler ele alındı. Konferansa 17 farklı ülkeden alan uzmanları, Avrupa’da faaliyet gösteren 5 farklı uluslararası kuruluş temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından katılım sağlandı.
 

 

Konferansın ilk gününde açılış konuşmaları Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa BALCI, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan KARAKAYA ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan ŞENER’ tarafından gerçekleştirildi. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) İş gücü Piyasası ile Etkileşimi konulu bir panel ve yeterliliklerin çerçeveye yerleştirilmesi süreçlerine ilişkin sunumlar yapıldı.
 

 

Konferansın ikinci gününün açılışı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Prof. Dr. Vedat BİLGİN tarafından gerçekleştirildi. Sayın Bakan konuşmasında mesleki farklılaşmanın ve işbölümünün sanayii çağının temel kavramlarından biri olduğunu vurgulayarak mesleki yeterliliğin modern toplumun en temel unsurlarından olduğunu ifade etti. Bu yeterliliklerin standartlaştırılmasının rekabetçi bir ekonomi için en temel gerekliliklerden biri olduğunu belirterek bu konudaki çalışmaların önemine değindi.
 

 

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Laurent GUIRKINGER Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi konusunda yapılan çalışmaların AB tarafından yoğun bir şekilde desteklendiğini ifade ettiği konuşmasında TUYEP projesi kapsamında yürütülen başarılı çalışmalar ve iş birliği için başta MYK Kurumuna ve diğer tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.
 

 

Konferansın ikinci günü kalite güvencesi, yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması ve kredilendirme konularında tematik sunumlar gerçekleştirildi ve tematik bölümlerin sonunda katılımcıların görüş ve değerlendirmelerini ilettikleri panel oturumları düzenlendi.