Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında finanse edilen “Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)” Açılış Konferansı 16 Aralık 2020 Çarşamba günü geniş bir katılımla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Temel hedeflerinden birinin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulanması olan Proje kapsamında, TYÇ ile ilgili 20’ye yakın etkinlik düzenlenmesi, teknik dokümanlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetleri yürütülmesi planlanmaktadır.

161220-1

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Adnan ERTEM’in ev sahipliği yaptığı etkinlik, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez HIDALGO, MYK Başkanı Adem CEYLAN, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN ve yüklenici firma GOPA Danışmanlık Genel Müdürü Marina EICHHORN’un açış konuşmaları ile başlamıştır.161220-2

MYK Başkanı CEYLAN konuşmasında, MYK’nın ayrıca Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olarak Avrupa bünyesindeki çalışmalarda da yer aldığını ifade ederek Avrupa Komisyonu, AYÇ Danışma Grubu, Avrupa Eğitim Kurumu, CEDEFOP vb. uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını ifade etmiş ve TUYEP kapsamında yürütülecek olan faaliyetlerin ülkemize ve Kurumumuza hayırlar getirmesi temennilerini dile getirmiştir.

161220-3

 

161220-6

TUYEP Operasyonu Teknik Yardım bileşeni kapsamında gerçekleştirilen Açılış Konferansında teknik yardım bileşenine ilişkin tanıtım filmi gösterilmiş ve ardından TUYEP Teknik Yardım Ekibi Takım Lideri Sayın Frances TSAKONAS tarafından TUYEP’e ilişkin bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir.

161220-8

Video gösterimlerinin ardından Açılış Konferansının son bölümünde “Ulusal Yeterlilik Sistemi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Eğitim ve İş Dünyasına Katkıları” konulu bir panel oturumu gerçekleştirilmiştir. Panel moderatörlüğünü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TYÇ Referanslama Raporu Yazım Ekibi Lideri Sayın Prof. Dr. Metin TOPRAK’ın gerçekleştirdiği panele Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü ve MYK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman YILDIZ, MYK Başkan Yardımcısı Sayın Metin KARAMAN, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet Salih CANBAL, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ESYEM Müdürü Sayın Ersin ARTANTAŞ ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Sayın Akansel KOÇ katılmıştır.

161220-9

MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN teşekkür konuşması ile Açılış Konferansının kapanışını gerçekleştirmiştir.

161220-10

Sayın CEYLAN, Sektör Yöneticisi Sayın Prof. Dr. Mustafa BALCI nezdinde AB Türkiye Delegasyonuna ve AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına söz konusu projelerin hazırlık ve uygulama aşamalarında verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini bildirmiştir. İlgili tüm taraflara ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerine son vermiştir.