TUYEP Projesi kapsamında; Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulama alanları, yapısı vb. konularda ilgili tüm yerel paydaşların (eğitim ve öğretim kurumları, yükseköğretim kurumları, eğitim sağlayıcılar, odalar ve birlikler) katılımı ile farkındalık oluşturma/arttırma etkinliklerinin üçüncüsü 27 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

280922-1

Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen etkinlik, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Sayın Ceylan, yapmış olduğu konuşmasında, TUYEP Projesi’nin en önemli bileşenlerinden birinin TYÇ ile ilgili faaliyetler olduğunu, TYÇ’nin yerel aktörler arasında farkındalığının artmasının projenin ana hedeflerinden biri olduğunu ifade etmiştir. Sayın Ceylan ayrıca; Ulusal yeterlilik sisteminin öneminden bahsetmiş, üretim ve hizmet sektörlerinde iş kazalarının azaltılması ve verimliliğin arttırılmasına yaptığı katkıların altını çizmiştir. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına konuşma yapan Prof.Dr. Mustafa Balcı, TYÇ’nin fikir olarak ortaya çıkmasından günümüze kadar geçen süreci özetlemiş, MYK, MEB ve YÖK arasındaki işbirliğinin öneminin altını çizmiştir. Sayın Balcı, ayrıca TYÇ’de yer alan yeterlilikler ile bireylerin kendilerini tanımlayabildiğini, böylelikle iş dünyasının nitelikli ve belgeli iş gücüne erişiminin kolaylaştığını ifade etmiştir. ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan yapmış olduğu açılış konuşmasında program otoritesi olarak yerine getirdikleri görevlerden bahsederek, TUYEP projesinin kendileri için çok önemli çıktıları olan bir proje olduğunu ifade etmiştir. Sayın Erkan ayrıca, TYÇ’nin tüm bireylere eşit imkan sağlayarak eğitim ve iş dünyası arasında işbirliğini geliştirdiğinin ve iş dünyasına katkı sağlama noktasında önemli bir araç olduğunun altını çizmiştir. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof.Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU ise konuşmasında, gerçekleştirilen çalışmalar ile bütün yeterliliklerin bir araya getirildiğini hayat boyu öğrenmeye destek sağladığını, iş ve eğitim dünyası arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade etmiştir. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ ise konuşmasında TYÇ’nin sadece mesleki yeterlilikler ile ilgili olmadığı, bütün yeterlilikleri kapsayan daha geniş çaplı bir yapı olduğunun altını çizmiştir.

 280922-2

Programın ilerleyen bölümlerinde, proje kilit uzmanları ve MYK uzmanları tarafından TYÇ ve bileşenleri ile ilgili teknik bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir..

Programın son bölümünde ise Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman’ın başkanlık ettiği panel gerçekleştirilmiş; panelde katılımcılar MEB, YÖK, MYK ve sosyal taraflar olarak, TYÇ’nin uygulanması ile ilgili deneyimlerini ve görüşlerini paylaşmıştır.

280922-3