TUYEP Projesi kapsamında; Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulama alanları, yapısı vb. konularda ilgili tüm yerel paydaşların (eğitim ve öğretim kurumları, yükseköğretim kurumları, eğitim sağlayıcılar, odalar ve birlikler) katılımı düzenlenen farkındalık oluşturma/arttırma etkinliklerinin altıncısı 6 Aralık 2022 tarihinde Sakarya ilinde gerçekleştirilmiştir.

 

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Sakarya ve çevre illerde bulunan 13 farklı yükseköğretim kurumundan temsilciler ile TYÇ’ye ilişkin faaliyetlere katılım sağlayan işçi ve işveren örgütleri ile öğrenciler davet edilmiştir. Bir gün süren etkinliğe yaklaşık 300 katılımcı iştirak etmiştir.

 

Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen etkinlik, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem CEYLAN ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Açılış konuşmalarında TYÇ’nin kapsamına vurgu yapılmış ve gerçekleştirilen çalışmaların ülkemiz eğitim ve yeterlilikler sistemi için taşıdığı önemden bahsedilmiştir.

 

Programın ilerleyen bölümlerinde, proje kilit uzmanı ve MYK uzmanları tarafından TYÇ ve bileşenleri ile ilgili teknik sunumlar gerçekleştirilmiş ve katılımcılardan gelen sorular cevaplanmıştır.