TUYEP Projesi kapsamında; Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulama alanları, yapısı vb. konularda ilgili tüm yerel paydaşların (eğitim ve öğretim kurumları, yükseköğretim kurumları, eğitim sağlayıcılar, odalar ve birlikler) katılımı ile farkındalık oluşturma/arttırma etkinliklerinin ikincisi 15 Eylül 2022 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilmiştir.

 160922-1

Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen etkinlik, Mesleki Yeterlilik Kurumu Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı İsmail Özdoğan’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Sayın Özdoğan, yapmış olduğu konuşmasında TUYEP Projesi’nin en önemli bileşenlerinden birinin TYÇ ile ilgili faaliyetler olduğunu, TYÇ’nin yerel aktörler arasında farkındalığının artmasının projenin ana hedeflerinden biri olduğunu ifade etmiştir. Sayın Özdoğan ayrıca; TYÇ’nin ülkemizde yer alan bütün diploma, yeterlilik belgesi ve diğer belgeleri tek çatı altında toplayan bir yapı olduğunu belirtmiş ve ülkemiz için öneminin altını çizmiştir.

160922-2

Programın ilerleyen bölümlerinde, proje kilit uzmanları ve MYK uzmanları tarafından TYÇ ve bileşenleri ile ilgili teknik bilgilendirmeler gerçekleştirilmiş ve katılımcılardan gelen sorular cevaplanmıştır.

160922-3