Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Hususlar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi gereğince yıllık faaliyet raporlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu tarafından TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunulması gerekmektedir.

Bu hüküm doğrultusunda TYÇ çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporları TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmakta ve TYÇ Kurulunun onayına sunulmaktadır. 2020 yılında gerçekleştirilen TYÇ ile ilgili faaliyetleri ve 2021 yılında yapılması planlanan çalışmaları içeren TYÇ 2020 Faaliyet Raporu ve 2021 Faaliyet Planı TYÇ Kurulu 30. Toplantısında TYÇ Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

TYÇ 2020 Faaliyet Raporu ve 2021 Faaliyet Planına buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Rapor dönemi içerisinde faaliyetlerimize katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.