211221-5 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 36. Toplantısı, 21.12.2021 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Sayın Metin KARAMAN başkanlığında gerçekleştirilmiştir.  Toplantıya Kurul üyelerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcileri de katılım sağlamıştır.

211221-6

Toplantı, Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağına yönelik görüşlerin değerlendirilmesi ile başlamıştır. İstişare edilen hususlarda fikir birliği sağlanan Usul ve Esas Taslağının nihai hale getirilerek onaya sunulmasına karar verilmiştir.


211221-7

Toplantının ikinci bölümünde YÖK’ün yükseköğretim yeterliliklerinin TYÇ’nin ilgili seviyesine yerleştirilmesine yönelik başvurusu Kurul üyelerinin değerlendirmelerine sunulmuştur. Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ve TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan İnceleme Raporu doğrultusunda başvuru konusu yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Böylece 39 farklı üniversitenin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akredite edilmiş olan toplam 129 yeterliliği TYÇ’nin ilgili seviyesine yerleştirilmiştir.


211221-7

Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların nihai hedefi, ülkemizde kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesidir. Bu nedenle, yükseköğretim yeterliliklerinin TYÇ’de yer alması ülkemizdeki tüm yeterlilik türlerini kapsamayı hedefleyen TYÇ için önemli kilometre taşlarından biridir. Önümüzdeki süreçte, yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesine devam edilerek yeterliliklerin şeffaflığı, güvenilirliği ve hareketliliği ulusal ve uluslararası düzeyde artırılacaktır.

 211221-9

Toplantının son bölümünde ise MYK’nın 21 farklı yeterliliğin TYÇ’ye yerleştirilmesine yönelik başvurusu değerlendirilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu kararla, TYÇ’ye yerleştirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısı 110’a yükselmiştir. TYÇ’ye yerleştirilen yeterliliklere buradan erişebilmektedir.

TYÇ’yi kaliteden ödün vermeden ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak uygulama gayretimize ve kararlılığımıza desteklerinden ötürü tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.