Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 41. Toplantısı, 13.04.2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Nazan ŞENER başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda 2022 Yılı TYÇ Faaliyet Raporu ve 2023 TYÇ Faaliyet Planı ile MEB sorumluluğunda yer alan 3 farklı yeterlilik türü belirleyicisi Kurul üyelerince istişare edilerek onaylanmıştır.

Toplantının ikinci bölümünde TYÇ’ye yerleştirilmiş olup program akreditasyonu süreleri güncellenen 5 farklı yükseköğretim yeterliliğine yönelik bilgilendirme yapılmış ve “TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Arasındaki Yatay ve Dikey Geçiş İle Kredi Biriktirme ve Transferine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” Kurul üyelerinin görüş ve değerlendirmelerine sunulmuştur.

TYÇ Dairesi Başkanlığının önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği etkinliklere ilişkin bilgilerin ve bu konuda işbirliği talebinin sunulduğu toplantıya katılım sağlayarak değerli görüş ve önerilerini paylaşan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.