Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun görevleri arasında, ülkemiz eğitim ve yeterlilik sistemlerinin tamamını ilgilendiren ve ülkemiz sınırları dışına da taşan özellikleriyle öne çıkmaktadır. Bunun nedenleri de, TYÇ’nin yalnızca MYK’nın sunduğu mesleki yeterlilikleri değil, başta Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu ve kurumları olmak üzere ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşların sunduğu yeterlilikleri içermesi ve 29 Mart 2017’de Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne (AYÇ) referanslanmış (eşleştirilmiş) olmasıdır.

TYÇ’nin geliştirilmesi, uygulanması ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar, 2015/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 19 Kasım 2015’de yürürlüğe giren “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (kısaca TYÇ Yönetmeliği) kapsamında yürütülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş nedeniyle hâsıl olan ihtiyaç doğrultusunda TYÇ Yönetmeliği’nde güncellenmesi gerekli görülen hususları içeren “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 1107 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 15 Mayıs 2019’da Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmesi de TYÇ’nin ülkemiz açısından öneminin diğer bir göstergesidir.

TYÇ bağlamında en önemli hususlardan birisi, yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasıdır. Bu nedenle, Yönetmeliğin 10. Maddesi’nde, TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin yönetmeliğin TYÇ Koordinasyon Kurulu’nun onayı üzerine Resmî Gazete’de yayımlanmasına hükmedilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda hazırlanan “TYÇ’de Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik” (kısaca Kalite Güvence Yönetmeliği) Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve MYK’nın en üst düzeyde temsil edildiği TYÇ Koordinasyon Kurulu’nun 25 Ocak 2018 tarihli ve 2018/01 sayılı Kararıyla onaylanmış ve 25 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş nedeniyle Kalite Güvence Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılması ihtiyacı hâsıl olmuş ve güncellenen hususları içeren “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16 Mayıs 2019’da Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

TYÇ Yönetmeliği’nin güncellenen versiyonu için tıklayınız.

Kalite Güvence Yönetmeliği’nin güncellenen versiyonu için tıklayınız.