TUYEP Projesi kapsamında; Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulama alanları, yapısı vb. konularda ilgili tüm yerel paydaşların (eğitim ve öğretim kurumları, yükseköğretim kurumları, eğitim sağlayıcılar, odalar ve birlikler) katılımı ile farkındalık oluşturma/arttırma etkinliklerinin ilki 25 Ağustos 2022 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

250822-1

Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sorumlusu Prof.Dr. Mustafa Balcı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Sayın Balcı, yapmış olduğu konuşmasında TUYEP Projesi’nin en önemli bileşenlerinden birinin TYÇ ile ilgili faaliyetler olduğunu, TYÇ’nin yerel aktörler arasında farkındalığının artmasının projenin ana hedeflerinden biri olduğunu ifade etmiştir. Sayın Karaman ise yaptığı konuşmasında TYÇ’nin ülkemizde yer alan bütün diploma, yeterlilik belgesi ve diğer belgeleri tek çatı altında toplayan bir yapı olduğunu belirtmiş ve ülkemiz için öneminin altını çizmiştir.

250822-2

Programın ilerleyen bölümlerinde, proje kilit uzmanları ve MYK uzmanları tarafından TYÇ ve bileşenleri ile ilgili teknik bilgilendirmeler gerçekleştirilmiş ve katılımcılardan gelen sorular cevaplanmıştır.

250822-3