TUYEP Projesi kapsamında Türkiye genelindeki paydaşlarla buluşmak ve süreçlerle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlenen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Uygulama Süreçleri Eğitimlerinin ikincisi Edirne’de gerçekleştirildi.

11 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen eğitim programına yükseköğretim kurumlarından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) teşkilatlarından ve sivil toplum örgütlerinden 70’i aşan temsilci katılım sağladı.


Edirne’deki etkinlikte ilk olarak TUYEP kapsamında görev alan uluslararası uzman Gerard MADILL ulusal yeterlilik çerçeveleri ve güncel yaklaşımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İkinci bölümde ise MYK Uzmanları TYÇ ve TYÇ’ye yönelik teknik çalışmalar ve MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı temsilcisi Şube Müdürü Huriye Can ESER, MEB ile TYÇ arasındaki işbirliği faaliyetlerine yönelik detaylı sunumlar yaptı.

Etkinliğe katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.