Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), sekiz seviye ve yeterlilik türlerinden oluşan bir yapıya sahiptir. Seviyeler, seviye tanımlayıcıları aracılığıyla tanımlanmakta ve yeterlilik türleriyle desteklenmektedir. Yeterlilik türleri ise yeterlilik türü belirleyicileriyle tanımlanmaktadır.

Yeterlilik türleri, TYÇ’nin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri veya genel, meslekî ve akademik yönelimleri açısından benzerlik gösteren yeterliliklerin sınıflandırıldığı yeterlilik gruplarını temsil etmekte olup yeterlilik türü belirleyicileri kullanılarak tanımlanmaktadır.

Her bir yeterlilik türü içerisinde bulunan yeterliliklere özgü ortak özellikleri tanımlamak için belirlenen unsurları içeren yeterlilik türü belirleyicilerinin oluşturulması, TYÇ’nin etkin olarak uygulanmasında büyük önem taşımaktadır.

Ana sorumlu kurumlar olan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sorumluluğundaki yeterlilik türü belirleyicilerinin hazırlanmasına ve güncellenmesine ilişkin çalışmalar sonucunda, ilk olarak 13 Eylül 2018 tarihli TYÇ Kurulu 17. Toplantısında MYK, 19 Kasım 2020 tarihli 28. Kurul Toplantısında ise MEB ve YÖK sorumluluğundaki yeterlilikler tür belirleyicileri onaylanmıştır.

Yeterlilik türü belirleyicileri, bir yeterlilik türüne ait temel özellikleri göstermektedir. Zaman içinde yeterliliklerde meydana gelen değişiklikler yeterlilik türü belirleyicilerinin de revizyonunu gerekli kılmakta bu durum tür belirleyicilerinin dinamik bir yapı kazanmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, güncel gelişmeler ışığında revize edilen MYK Yeterlilik Türü Belirleyicileri 24 Aralık 2020 tarihli TYÇ Kurulu 29. Toplantısında onaylanmıştır.

Yeterlilik türü belirleyicilerine buradan erişebilirsiniz.