Türkiye Yeterlilik Veri Tabanı (TYVT), Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kapsamında yer alan ve Türkiye’de farklı sorumlu kurumlar tarafından bireylerin öğrenme kazanımlarının tanınması için düzenlenen diplomalara, sertifikalara, ustalık ve mesleki yeterlilik belgelerine ilişkin Türkçe ve İngilizce dillerinde veriler içeren bir bilgi sistemidir.

TYVT, Türkiye sunulan MEB, YÖK, MYK ve diğer tüm sorumlu kurumlara ait tüm yeterliliklerin yer aldığı bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine referanslanmış ve Türkiye Yeterlilik Çerçevesine dâhil edilmiş yeterliliklerin tamamı hakkında bilgiler içeren Türkiye’deki tek veri tabanıdır.

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı, Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen, Avrupa Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalı (EQF/ PLOTEUS) ile bağlantılıdır.

Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı içeriğindeki yeterliliklere, EQF/ PLOTEUS Portalı aracılığıyla da ulaşılabilmekte ve yeterlilik seviyeleri Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılabilmektedir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), TYÇ’nin hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumlu kurum olarak TYÇ’nin uygulanması sürecinde yeterliliklere ilişkin kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını ve kamuoyu ile paylaşılmasını TYVT ile sağlamaktadır.

TYVT ülkemizdeki yeterliliklerin uluslararası çapta ulaşılabilir, anlaşılır ve kıyaslanabilir olmasını sağlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve yürütülen “Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi - I” kapsamında oluşturulmuştur. Proje Erasmus+ Programı altında Avrupa Birliği ve MYK mali desteği ile 2014-2016 yılları arasında yürütülmüştür.

2017-2018 yılları arasında yürütülen “Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi - II” kapsamında ise mevcut veri tabanının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve içeriğinin geliştirilerek entegrasyon sağlanan portal sayısının arttırılması ile ülkemizde sunulmakta olan yeterliliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla bireye ulaşmasını sağlayarak tanınırlığını ve farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir.