Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda kalite güvence ölçütlerini sağlayan 360 yükseköğretim programı TYÇ logosu kullanmaya hak kazanmıştır.

TYÇ Logosu alan yükseköğretim programları için tıklayınız.

Bu programlara ait detaylara TYÇ Veri Tabanı portalından ulaşmak için tıklayınız.

TYÇ Logolu programlardan mezun olan öğrencilerin diplomalarında, diploma eklerinde ve mezun belgelerinde TYÇ logosu kullanılabilecektir.

Bu kapsamda Yükseköğretim Mezuniyet Belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar 16/02/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Usul ve Esaslara için tıklayınız.

Yükseköğretim Mezuniyet Belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına ilişkin Usul ve Esaslar Madde 4’te:

‘‘Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından TYÇ logosu kullanımı uygun bulunan kalite güvencesini sağlamış yükseköğretim programlarının mezunlarının diploma eklerinde, transkript ve mezun belgelerinde TYÇ Kurulu kararını takip eden ilk eğitim ve öğretim dönemi sonunda TYÇ logosu kullanılır’’ ifadesi yer almaktadır.

İlgili Usul ve Esaslar’ın eklerinde TYÇ Logosu’nun kullanımına ilişkin detaylar da sunulmaktadır. TYÇ Logosu Formatına ve TYÇ Logolu Belge örneklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

...........................................................................................................................

TYÇ Logosu hakkı bulunmayan yükseköğretim programlarının da TYÇ Logosu alabilmesi için aşağıdaki kalite güvence şartlarının sağlaması gerekmektedir.

Programların TYÇ Logosu alabilmesi aşağıdaki üç şartın da sağlanması gerekmektedir:

1-      Programlarınızın, YÖKAK tarafından tescil edilmiş akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmesi ve akreditasyonun devam ediyor olması gerekir. Detaylı bilgi için lütfen YÖKAK ile iletişime geçiniz.


2-      Programlarınıza ait bilgi formlarının, Türkiye Yeterlilikleri Veri Tabanında (https://portal.tyc.gov.tr/) üniversitenize açılan kullanıcı girişi ile tanımlanması gerekmektedir (Kullanıcı girişiniz yoksa bizle tekrar iletişime geçiniz).


3-      Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanında (https://portal.tyc.gov.tr) yer alan programlarınıza ait bilgi formlarının, YÖK tarafından hazırlanan Yeterlilik Tür Belirleyicilerine  göre (https://tyc.gov.tr/yayinlar?kategoriId=17ea6ce7-8885-4f2d-aaa4-174a0833a09c&search=&page_limit=100) (ilgili yeterlilik tür belirleyicisine uygun- örneğin lisans programları için lisans yeterlilik türü, yüksek lisans programları için yüksek lisans yeterlilik tür belirleyicisine göre) ve eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bu 3 kriter sağlandıktan sonra programlarınız TYÇ Logosu alabilmesi için YÖK’e başvuru yapabilirsiniz.

TYÇ Logosu almış ve henüz TYÇ logosu almaya hak kazanamamış tüm yeterliliklerin detaylarını görmek için veri tabanı portalımızı ziyaret edebilirsiniz:  https://portal.tyc.gov.tr/yeterlilikarama