Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne (TYÇ) yönelik 10 yılı aşkın süredir yürütülen çalışmaların nihai hedefi, öğrenme kazanımları ile tanımlanmış, TYÇ ve AYÇ seviyeleri belirlenmiş, birbirleri ile karşılaştırılabilen kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesidir.

Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslara göre yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesi için sağlanması gereken 3 ölçüt bulunmaktadır:

Yeterlilik, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’ nda yer almalıdır,

Yeterlilik formu, ilgili yeterlilik tür belirleyicisiyle uyumlu olmalıdır,

Yeterliliğin kalite güvencesi sağlanmış olmalıdır.

Yeterlilikler, uygulama aşamasındaki TYÇ’ye, 19 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen TYÇ Kurulu 28. Toplantısı’ndan bu yana TYÇ Kurulu gündemine getirilmekte ve TYÇ Kurulunca uygun olarak değerlendirilenler çerçeveye yerleştirilmektedir.

21 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen TYÇ Kurulu 36. Toplantısında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından başvurusu gerçekleştirilen 129 Yükseköğretim Yeterliliğinin TYÇ Kurulu üyelerinin değerlendirmeleri ile TYÇ’de yer almaları uygun bulunmuştur. 39 Üniversitenin 40 program özelinde 129 farklı yeterliliği TYÇ’de ilgili seviyelerine yerleştirilmiş ve yükseköğretim programlarının TYÇ’ye yerleştirilmesi için güçlü bir başlangıç teşkil etmiştir.

Bir yeterliliğin TYÇ’ye yerleştirilmesi kalite güvence süreçlerinin etkin bir şekilde işletildiğinin yanı sıra, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne açık bir referans taşıdığı, yeterliliğe erişim süreçlerinin güvenilir ve şeffaf olduğu ve ilgili yeterliliğin eğitim kurumları ve işverenler tarafından kabul edildiği anlamına gelmektedir. Ayrıca TYÇ’ye yerleştirilen yeterlilikler, diploma veya sertifikalarının üzerinde TYÇ logosu ile birlikte TYÇ seviyesini de bulundurabilirler.

Önümüzdeki süreçte de, yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesine devam edilerek yeterliliklerin şeffaflığı, güvenilirliği ve hareketliliği ulusal ve uluslararası düzeyde artırılacaktır.

TYÇ’yi kaliteden ödün vermeden ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak uygulama gayretimize ve kararlılığımıza desteklerinden ötürü tüm Kurul üyelerine ve paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.