12/08/2023 tarih ve 32277 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğe göre Bilim Alanı Danışma Komisyonu tarafından verilecek denklik ile ilgili kararların, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesindeki (TYÇ) kazanımları ve ilgili programın Türkiye’deki ilgili mevzuat ve program kazanımlarını dikkate alarak yapılacak incelemeler sonucunda verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu karar neticesinde diplomaların eşdeğerlik düzeylerinin değerlendirilmesinde TYÇ Seviye Tanımlayıcıları ve Yeterlilik Türü Belirleyicilerinde yer alan öğrenme kazanımı ifadeleri kullanılacaktır.

Değişiklikte TYÇ kazanımlarına atıf yapılmış olması;

  • TYÇ kapsamında yürürlüğe konulan Seviye Tanımlayıcıları, Yeterlilik Türü Belirleyicileri gibi dokümanların sorumlu kurumların alt mevzuatlarında uygulama alanı bulması ve
  • TYÇ’nin nihai hedeflerinden biri olan ulusal ve uluslararası hareketliliğinin desteklenmesi amacının gerçekleştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.