Yeterlilik Kodu

TR0010000308

Yeterlilik Adı
Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye 28/01/2021 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 3
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7112

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 •  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 •  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek.
 •  Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili uygulanması gereken önlemleri açıklar.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği için kullanması gereken KKD’leri listeler.
 • Çalışma alanının güvenlik açısından nasıl kontrol edildiğini açıklar.
 • Çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar.
 • Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri uygular.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili önlemleri uygulayarak işlemleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak işlemleri yapar.
 • Alçı sıva öncesi hazırlıkları yapar.
 • Çalışma alanında gerekli araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlar.
 • Alçı sıva yapılacak yüzeyi hazırlar.
 • Anoları hazırlar.
 • Köşe profilini yerleştirir.
 • Elle alçı sıva yapar.
 • Elle yapılan alçı harcını hazırlar.
 • Ano aralarını alçı harcıyla doldurur.
 • Anoların yerini doldurur.
 • Perdah alçısı yapar.
 • Perdah alçısını hazırlar.
 • Perdah alçısını yüzeye uygular.
 •  Makine ile alçı sıva yapar.
 • Makine ile alçı harcını hazırlar.
 • Alçı harcını makine ile yüzeye uygular.
 • Anoların yerini doldurur.
 • Çelik mala ile rötuş yapar.
 • Uygulama sonrası işlemleri yapar.
 • İş sonu kontrolleri yapar.
 • İş sonu çalışma alanının temizliğini yapar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.
 • Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.
 • Teorik sınavda adaylara, zorunlu birimlerde (A1 ve A2) en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir
 • Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.
 • Performans sınavında adayların asgari olarak uygulaması gereken proje/senaryo örneği yeterlilik ekinde sunulmaktadır.
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

 

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma Şartları Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1 ve A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Aday, zorunlu birimlere ilave olarak seçmeli (B1) birimden de sınava girebilir. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, zorunlu (A1 ve A2) birimler için çoktan seçmeli sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt vermelidir. Adayın, performans sınavında (A2 ve B1) başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi alçı sıva uygulama alanında istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
Yeterlilik Kodu

TR0010000308


Yeterlilik Adı
Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7112


AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye 28/01/2021 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7112


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 •  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 •  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek.
 •  Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili uygulanması gereken önlemleri açıklar.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği için kullanması gereken KKD’leri listeler.
 • Çalışma alanının güvenlik açısından nasıl kontrol edildiğini açıklar.
 • Çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar.
 • Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri uygular.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili önlemleri uygulayarak işlemleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak işlemleri yapar.
 • Alçı sıva öncesi hazırlıkları yapar.
 • Çalışma alanında gerekli araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlar.
 • Alçı sıva yapılacak yüzeyi hazırlar.
 • Anoları hazırlar.
 • Köşe profilini yerleştirir.
 • Elle alçı sıva yapar.
 • Elle yapılan alçı harcını hazırlar.
 • Ano aralarını alçı harcıyla doldurur.
 • Anoların yerini doldurur.
 • Perdah alçısı yapar.
 • Perdah alçısını hazırlar.
 • Perdah alçısını yüzeye uygular.
 •  Makine ile alçı sıva yapar.
 • Makine ile alçı harcını hazırlar.
 • Alçı harcını makine ile yüzeye uygular.
 • Anoların yerini doldurur.
 • Çelik mala ile rötuş yapar.
 • Uygulama sonrası işlemleri yapar.
 • İş sonu kontrolleri yapar.
 • İş sonu çalışma alanının temizliğini yapar.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.
 • Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.
 • Teorik sınavda adaylara, zorunlu birimlerde (A1 ve A2) en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir
 • Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.
 • Performans sınavında adayların asgari olarak uygulaması gereken proje/senaryo örneği yeterlilik ekinde sunulmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

 

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Başarma Şartları
Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1 ve A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Aday, zorunlu birimlere ilave olarak seçmeli (B1) birimden de sınava girebilir. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, zorunlu (A1 ve A2) birimler için çoktan seçmeli sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt vermelidir. Adayın, performans sınavında (A2 ve B1) başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi alçı sıva uygulama alanında istihdama da katılabilir.


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010000308

Qualification Title
Gypsum Plaster Practitioner Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level3
3 The Qualification has been included in TQF on 28/01/2021
TQF Level 3
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08: 7112

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

This qualification is for the profession of Gypsum Plaster Applicator (Level 3) to be carried out by trained and qualified people and to increase the quality of the works;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document.
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.
Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description

The person who has this qualification;

 • Explains the necessary precautions for occupational health and safety.
 • Makes pre-work preparation and work schedule.
 • Applies quality requirements and technical procedures to ensure quality.
 • Explains what must be done to reduce environmental risks.
 • Makes preparations before work.
 • Makes preparations before application.
 • Makes gypsum plaster with machine.
 • Makes gypsum plaster manually.
 • Makes polishing gypsum.
 • Makes work completion checks.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

 • Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.
 • Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.
 • In the theoretical exam, candidates must apply a 4-option multiple-choice exam with at least ten (10) questions in the compulsory units (A1 and A2) and each of them worth equal points. In the exam, candidates are given an average of 1.5-2 minutes for each question.
 • All skills and competencies are measured by a performance-based exam. The duration of the performance-based examination should correspond to the time in actual practice conditions. The performance-based exam is carried out in a real or realistic working environment.
 • A sample of the project/scenario that must be applied at least in the performance exam is presented in the proficiency annex.
Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Board of Directors. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

 

Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on National Qualification. Candidates must be successful in the exams defined in the compulsory units (A1 and A2) in order to receive the professional qualification certificate. In addition to the compulsory units, the candidate can also take the exam from the elective (B1) unit. In order for the candidate to be considered successful in the theoretical exam, he must answer correctly at least 60% of the questions in the multiple choice exam for the compulsory (A1 and A2) units. In order to be considered successful in the performance exam (A2 and B1), the candidate must show at least 80% success in the overall exam, provided that he successfully performs all of the critical steps.
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation. Persons with this qualification have the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the professional qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field, and they can also participate in employment in the field of gypsum plaster application.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Open Address
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010000308


Qualification Title
Gypsum Plaster Practitioner Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 7112


EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification has been included in TQF on 28/01/2021

National Occupation Classification

ISCO 08: 7112


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

This qualification is for the profession of Gypsum Plaster Applicator (Level 3) to be carried out by trained and qualified people and to increase the quality of the works;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document.
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description

The person who has this qualification;

 • Explains the necessary precautions for occupational health and safety.
 • Makes pre-work preparation and work schedule.
 • Applies quality requirements and technical procedures to ensure quality.
 • Explains what must be done to reduce environmental risks.
 • Makes preparations before work.
 • Makes preparations before application.
 • Makes gypsum plaster with machine.
 • Makes gypsum plaster manually.
 • Makes polishing gypsum.
 • Makes work completion checks.

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

 • Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.
 • Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.
 • In the theoretical exam, candidates must apply a 4-option multiple-choice exam with at least ten (10) questions in the compulsory units (A1 and A2) and each of them worth equal points. In the exam, candidates are given an average of 1.5-2 minutes for each question.
 • All skills and competencies are measured by a performance-based exam. The duration of the performance-based examination should correspond to the time in actual practice conditions. The performance-based exam is carried out in a real or realistic working environment.
 • A sample of the project/scenario that must be applied at least in the performance exam is presented in the proficiency annex.

Quality Assurance

Quality assurance processes are carried out in accordance with the VQA Quality Assurance Document and the Guidelines in its annex.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent the sector and profession, and VQA working groups; It is submitted for the opinion of all relevant parties for at least 15 days, verified by VQA Sector Committees and approved by VQA Board of Directors. National qualifications are reviewed every five years at the latest, depending on national occupational standards.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TURKAK according to ISO/EN 17024 Standard and authorized by VQA in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. Measurement and evaluation activities are carried out in accordance with the pre-determined and announced exam programs. Information on qualification forms, evaluators, measurement and evaluation criteria and methods are included in the exam programs. All measurement and evaluation processes are recorded and stored on camera. Records are kept under the conditions and periods defined in VQA legislation. Measurement and evaluation activities are subject to internal and external verification processes. Evidence of verification activities is shared with the relevant institution, file managers and audit team via VQA Web Portal.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies. The activities for the design and printing of VQA Vocational Qualification Certificate are carried out by VQA. Security measures such as data matrix and hologram are applied for VQA Vocational Qualification Certificate, and the accuracy of the documents can be checked on VQA Web Portal. Self-Assessment: Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with VQA legislation and TS EN ISO / IEC 17024 Accreditation Standard. All corrective and preventive action records and supporting documents are kept and submitted to VQA with a self-assessment report.

External Evaluation:

External evaluation of Authorized Certification Bodies is carried out by TÜRKAK (TS EN) in accordance with ISO/IEC 17024 Standard, and by VQA through programmed and unscheduled audits in accordance with VQA legislation. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union. Information Management Systems: Authorization, measurement-evaluation, certification, self-assessment and external evaluation processes are carried out through VQA Portal. Feedback Mechanisms: In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

 


Access Requirements

Entry condition is not required.


Conditions for Success
Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification. Candidates must be successful in the exams defined in the compulsory units (A1 and A2) in order to receive the professional qualification certificate. In addition to the compulsory units, the candidate can also take the exam from the elective (B1) unit. In order for the candidate to be considered successful in the theoretical exam, he must answer correctly at least 60% of the questions in the multiple choice exam for the compulsory (A1 and A2) units. In order to be considered successful in the performance exam (A2 and B1), the candidate must show at least 80% success in the overall exam, provided that he successfully performs all of the critical steps.

Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation. Persons with this qualification have the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the professional qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field, and they can also participate in employment in the field of gypsum plaster application.


Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode