Yeterlilik Kodu

TR001218367

Yeterlilik Adı
Atık Kâğıt Geri Dönüşüm Elemanı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Çevre koruma teknolojisi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3139

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Atık Kâğıt Geri Dönüşüm Elemanı mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

1: İSG ve çevre koruma gerekliliklerini açıklar.

1.1: İş süreçlerindeki tehlike ve risk ile ilgili İSG önlemlerini açıklar.

1.2: Acil durumlarda uyulması gereken davranış ve önlemleri açıklar.

1.3: Çalışma ortamında çevre koruma önlemlerini açıklar.

2: İş organizasyonu ve kalite gerekliliklerini açıklar.

2.1: İş planlaması prosedürlerini açıklar.

2.2: İşe ait kalite gerekliliklerini açıklar.

2.3: Mesleki gelişim faaliyetlerinin, kalite ve verimliliğe olan katkısını açıklar.

1: İSG ve kalite gerekliliklerini uygular.

1.1: Çalışma ortamında İSG önlemlerini uygular.

1.2: İşe ait kalite gerekliliklerini uygular.

2: Kağıt hamuru hazırlar.

2.1: Atık kâğıt kabul işlemlerini yapar.

2.2: Makine, ekipman ve malzeme hazırlığı yapar.

2.3: Hamur süspansiyonu hazırlar.

2.4: Kağıt hamurunu temizler.

1: İSG ve kalite gerekliliklerini uygular.

1.1: Çalışma ortamında İSG önlemlerini uygular.

1.2: İşe ait kalite gerekliliklerini uygular.

2: Kâğıt üretimi yapar.

2.1: Makine ve ekipmanlar ile kimyasal maddeleri üretime hazırlar.

2.2: Yaş safiha üretimini yapar.

2.3: Kâğıt safihasını kurutur.

2.4: Kâğıt bitirme işlemlerini yapar.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR001218367


Yeterlilik Adı
Atık Kâğıt Geri Dönüşüm Elemanı (Seviye 4) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

1: İSG ve çevre koruma gerekliliklerini açıklar.

1.1: İş süreçlerindeki tehlike ve risk ile ilgili İSG önlemlerini açıklar.

1.2: Acil durumlarda uyulması gereken davranış ve önlemleri açıklar.

1.3: Çalışma ortamında çevre koruma önlemlerini açıklar.

2: İş organizasyonu ve kalite gerekliliklerini açıklar.

2.1: İş planlaması prosedürlerini açıklar.

2.2: İşe ait kalite gerekliliklerini açıklar.

2.3: Mesleki gelişim faaliyetlerinin, kalite ve verimliliğe olan katkısını açıklar.

1: İSG ve kalite gerekliliklerini uygular.

1.1: Çalışma ortamında İSG önlemlerini uygular.

1.2: İşe ait kalite gerekliliklerini uygular.

2: Kağıt hamuru hazırlar.

2.1: Atık kâğıt kabul işlemlerini yapar.

2.2: Makine, ekipman ve malzeme hazırlığı yapar.

2.3: Hamur süspansiyonu hazırlar.

2.4: Kağıt hamurunu temizler.

1: İSG ve kalite gerekliliklerini uygular.

1.1: Çalışma ortamında İSG önlemlerini uygular.

1.2: İşe ait kalite gerekliliklerini uygular.

2: Kâğıt üretimi yapar.

2.1: Makine ve ekipmanlar ile kimyasal maddeleri üretime hazırlar.

2.2: Yaş safiha üretimini yapar.

2.3: Kâğıt safihasını kurutur.

2.4: Kâğıt bitirme işlemlerini yapar.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

ATIK KAĞIT GERİ DONÜŞÜM ELEMANI SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 22UY0520-4URL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Çevre koruma teknolojisi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3139


İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları
-

Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR001218367

Qualification Title
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasEnvironmental protection technology
National Occupation Classification-
CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR001218367


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Environmental protection technology

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-