Yeterlilik Kodu

TR00336013

Yeterlilik Adı
Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.kmu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Finans, bankacılık ve sigorta
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bankacılık ve finans alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Ekonomi, muhasebe, yönetim, işletmecilik, bilişim disiplinlerini bankacılık ve finans alanı ile ilişkilendirerek aralarındaki etkileşimi açıklar.
 • Bankacılık ve finans alanında edindiği bilgileri takım arkadaşlarına aktarabilme becerisi kazanır.
 • Bankacılık ve finans alanı ilgili bilgileri ve teknikleri kullanarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
 • Bankacılık ve finans alanı ile ilgili olayları ve sorunları ekonometrik ve istatistiksel araçlarla tanımlayarak, bilgisayar paket programlarıyla analiz edip değerlendirir.
 • Bankacılık ve finans alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi gerektiren ve güncel konularla ilgili bildiri, makale veya proje çalışmalarını bağımsız veya ekip olarak gerçekleştirir.
 • Bankacılık ve Finans ile ilgili uzmanlık gerektiren konularla ilgili yürüttüğü projelerin hedeflerine uygun sorumluluk alır.
 • Bankacılık ve finans ile ilgili edindiği bilgileri ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
 • Bankacılık ve finans alanı ile ilgili olarak Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış bilimsel çalışmaları takip eder ve bu çalışmaları sözlü ve yazılı olarak sunar.
 • Bankacılık ve finans ile ilgili veri girişlerini ve analizleri yapabilecek düzeyde çeşitli bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini uzmanlık gerektirecek düzeyde kullanır.
 • Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kullanırken örgüt, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Bankacılık ve finans ile ilgili araştırmalar yaparak alanına özgünlük ve katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Bankacılık ve Finansi Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde “Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri esas alınmaktadır. Bu kapsamda, öncelikle adayların lisans derecesine sahip olmaları ve tezli yüksek lisans öğrenci alım ilanında belirtilen süreler içinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvurmaları gerekmektedir. Adayların ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Bu şartları taşıyan ve başvuruyu süreler içinde ve eksiksiz tamamlayan adaylar, yazılı bilim sınavına alınacaklardır.
Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programına girişte ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve bilim sınavı notunun %20’sinin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 50 puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar programa yerleştirilir. Puanların eşitliği halinde sıra ile ALES notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu ve bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır. Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
Dörtlük sistemde mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulu web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme çevirisi yapılarak değerlendirilecektir. Üniversiteler tarafından yapılan çeviriler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başarma ŞartlarıKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki tezli yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi de dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşan bir öğretim programını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00336013


Yeterlilik Adı
Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bankacılık ve finans alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Ekonomi, muhasebe, yönetim, işletmecilik, bilişim disiplinlerini bankacılık ve finans alanı ile ilişkilendirerek aralarındaki etkileşimi açıklar.
 • Bankacılık ve finans alanında edindiği bilgileri takım arkadaşlarına aktarabilme becerisi kazanır.
 • Bankacılık ve finans alanı ilgili bilgileri ve teknikleri kullanarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
 • Bankacılık ve finans alanı ile ilgili olayları ve sorunları ekonometrik ve istatistiksel araçlarla tanımlayarak, bilgisayar paket programlarıyla analiz edip değerlendirir.
 • Bankacılık ve finans alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi gerektiren ve güncel konularla ilgili bildiri, makale veya proje çalışmalarını bağımsız veya ekip olarak gerçekleştirir.
 • Bankacılık ve Finans ile ilgili uzmanlık gerektiren konularla ilgili yürüttüğü projelerin hedeflerine uygun sorumluluk alır.
 • Bankacılık ve finans ile ilgili edindiği bilgileri ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.
 • Bankacılık ve finans alanı ile ilgili olarak Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış bilimsel çalışmaları takip eder ve bu çalışmaları sözlü ve yazılı olarak sunar.
 • Bankacılık ve finans ile ilgili veri girişlerini ve analizleri yapabilecek düzeyde çeşitli bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini uzmanlık gerektirecek düzeyde kullanır.
 • Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kullanırken örgüt, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
 • Bankacılık ve finans ile ilgili araştırmalar yaparak alanına özgünlük ve katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Detaylı Bilginin Kaynağı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Finans, bankacılık ve sigorta

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü
-

Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Bankacılık ve Finansi Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde “Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri esas alınmaktadır. Bu kapsamda, öncelikle adayların lisans derecesine sahip olmaları ve tezli yüksek lisans öğrenci alım ilanında belirtilen süreler içinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvurmaları gerekmektedir. Adayların ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Bu şartları taşıyan ve başvuruyu süreler içinde ve eksiksiz tamamlayan adaylar, yazılı bilim sınavına alınacaklardır.
Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programına girişte ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve bilim sınavı notunun %20’sinin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 50 puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar programa yerleştirilir. Puanların eşitliği halinde sıra ile ALES notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu ve bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır. Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
Dörtlük sistemde mezun olan adayların mezuniyet ağırlıklı not ortalamaları Yükseköğretim Kurulu web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme çevirisi yapılarak değerlendirilecektir. Üniversiteler tarafından yapılan çeviriler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.


Edinme Yolları

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki tezli yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi de dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşan bir öğretim programını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00336013

Qualification Title
Awarding BodyKaramanoğlu Mehmetbey University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.kmu.edu.tr/
OrientationAkademik
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level7
Thematic AreasFinance, banking and insurance
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00336013


Qualification Title

Non-preferred Terms
-

Description
-

Further Info
-

Source Of Further Info
-

URL
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Finance, banking and insurance

Information Language
TR

Awarding Body
Karamanoğlu Mehmetbey University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information
-

Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type
-

Expiry Date
-

Access Requirements
-

Ways To Acquire
-

Country Code
-